Tema

Studentidé kan bli biltesthall

Studenter vid Luleå tekniska universitet står bakom grundidén till en miljardsatsning på en inomhushall med forskning för biltester som förlänger testsäsongen. En förstudie pågår och beslut väntas i sommar.

Fokus för årets upplaga av Swedish Automotive Testing Seminar (SATS) i Arjeplog är en ny inomhushall för biltester kallad Arctic Arc. Projektet, som är i miljardklassen, har tagit ett stort steg framåt och ett avgörande väntas i sommar. Ursprungsidén kommer från studenter vid Luleå tekniska universitet och universitetet kan få en betydande roll.

– Får man till det så kommer det att bli mycket forskning i en sådan här inomhushall, man vill även av finansieringsskäl bygga det som en forskningsanläggning och man kan tänka sig ett 50-tal forskare jobbar där med frågor om testning i hallen om testmetodiker, olika fordonssystem med mera. Låt oss säga att 20 till 25 forskare från vårt universitet kommer att arbeta där, säger Roger Tuomas, föreståndare för CASTT vid Luleå tekniska universitet.

Centre for Automotive Systems Technologies and Testing (CASTT) är ett kompetenscenter vid universitetet där forskning om biltester sker i nära samarbete med biltestbranschen. Det är också CASTT som arrangerar testseminariet SATS i samarbete med Test Site Sweden och SPGA (Swedish ProvingGroundAssociation).

En av flera föreläsare under seminariet var Lars Holmqvist från SPGA som leder projektet Arctic ARC med målet att det ska bli en inomhushall för biltester. SPGA är en organisation som samlar företag inom området vintertestning av bilar i svenska Lappland. En av tre studentgrupper vid Luleå tekniska universitet utvecklade i ett projekt 2013 ett vinnande förslag på hur en sådan inomhushall skulle kunna se ut. Utifrån det förslaget har SPGA och projektet Arctic Arc gått vidare och fått beviljat finansiering till en förstudie. Blir satsningen av så innebär den många fördelar för biltestningen, inte minst att testsäsongen kan förlängas.

– Klimatförändringen är inte det enda skälet till att förverkliga Arctic Arc, det är också ett faktum att många biltillverkare kommer med nya modeller mycket snabbt och då räcker det inte med de tre månader som nu står till buds för vintertester. Man kanske behöver göra tester i september för en lansering i december, säger Lars Holmqvist.

Avsikten med satsningen är att den ska bli en hörnsten i forskning och utveckling för den europeiska bilindustrin. Arctic Arc innebär en total provyta på 60 000 kvadratmeter inomhus, med banavsnitt för flera olika slags året runt tester och med en kontrollerad inomhustemperatur på –7 grader och där kommer Luleå tekniska universitet in i bilden.

– Den här satsningen gör det möjligt att ha inbäddade forskare, folk som jobbar i anläggningen, inte nere i Luleå, utan i Arctic Arc. Enligt siffror från universitetet kan vi lätt ansöka om projekt i Europa för en tioårsperiod som i sin tur kan finansiera ett 50 tal doktorander och det är högintressant för EU-kommissionen eftersom det är kompetens och ett mönsterprojekt för konkurrenskraft som man kan hålla fram, säger han.

Kontaktinformation
Presskontakt:
Leif Nyberg
Telefon:
+46 (0)920 49 33 88
Mobil:
+46 (0)76 899 11 88
Epost:
leif.nyberg@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920-49 21 28
Mobil:
072-727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se

Studentidé kan bli biltesthall

 lästid ~ 2 min