Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2015

Investering i miljöteknikbolag – bioplast

Bioextrax AB är ett bioteknikbolag, som utvecklar en teknik för att på ett kostnadseffektivt sätt producera miljövänliga bioplaster. Potentialen är stor för bolagets teknologi eftersom bioplast kan komma att ersätta en stor del av världens plastförbrukning. Företagets teknik baseras på forskning från avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet. LU Innovation System AB investerar i bolaget.

Bioextrax har tagit fram en ny patenterad, kostnadseffektiv metod för att utvinna bioplasten PHA. Plast tillverkas idag huvudsakligen av fossila råvaror som olja och kan inte brytas ner i miljön under överskådlig tid. För att på lång sikt kunna ställa om till ett hållbart samhälle behövs det kunna tillverkas plast av bioråvara, så kallad bioplast. En förutsättning för att kunna ersätta fossilt framställda plaster är att de nya bioplasterna har samma egenskaper. Det har förnybar bioplast som PHA som Bioextrax kan utvinna och skulle därför på sikt kunna ersätta dessa plaster. Användningsområden för denna bioplast är bland annat plastpåsar, livsmedelsförpackningar, engångsartiklar, vattenflaskor, leksaker, mobiltelefoner och hushållsartiklar.

Ett ökat behov för mer hållbara lösningar återspeglar sig i den ökande produktionskapaciteten för bioplaster. 2013 var produktionskapaciteten 1,6 miljoner ton och enligt marknadsdata från European Bioplastics förutspås produktionskapaciteten öka till cirka 6,7 miljoner ton år 2018. Dock är bioplasterna fortfarande dyra att framställa. Detta beror dels på att produktionen behöver upp i volym för att skapa ett fördelaktigare pris, men också på att mer kostnadseffektiva produktionsmetoder måste fram.

– Vår metod är unik, den ger inte bara en billigare produkt, utan också mycket rena plastgranuler utan användning av giftiga lösningsmedel, säger Bioextrax vd Mohamad Takwa.

– Bioextrax är ett mycket spännande företag som redan röner stort intresse för sin teknologi ute på marknaden. Vidare har bolaget ett bra team på plats, med gedigna forskare och entreprenören Kristofer Cook som marknadsansvarig, säger Christine Widstrand, vice vd på LU Innovation System AB.

Om LU Innovation System AB: Lunds universitets helägda holdingbolag. Verksamheten syftar framförallt till att hjälpa universitetets forskare att få ut sina forskningsresultat och idéer på marknaden. LU Innovation System AB kan stödja och finansiera bolagsstarter, men också äga, förvalta och sälja andelar i bolag som har sitt ursprung ur forskningen vid Lunds universitet.

Om Bioextrax AB: Ett innovationsbaseratföretag fokuserat på utveckling och kommersialisering av en unik biologisk plattformsteknologi. Företaget grundades 2014 som ett avknoppningsbolag från avdelning för Bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax mission är att vara världsledande i att erbjuda kostnadseffektiv och miljövänlig biologisk utvinningsteknik.

Kontaktinformation
För mer information vänligen kontakta: Mohamad Takwa, vd Bioextrax AB, 072-322 22 21. Christine Widstrand, vice vd LU Innovation System, 046-222 12 95, 070-928 63 78

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera