Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2015

Halva befolkningen kan behöva D-vitamintillskott under vintern

En studie med över 500 blodgivare visar att hälften av alla friska göteborgare under vinterhalvåret har D-vitaminnivåer i blod som anses vara otillräckliga.

En studie med över 500 blodgivare visar att hälften av alla friska göteborgare under vinterhalvåret har D-vitaminnivåer i blod som anses vara otillräckliga. Resultaten leder forskarna till slutsatsen att minst halva Sveriges befolkning kan behöva öka sina D-vitaminnivåer vintertid

D-vitamin är viktigt för kroppens kalkbalans, skeletthälsa och immunsystem. Även om orsakssambanden inte är helt klarlagda har senare tids forskning associerat D-vitaminbrist med ökad risk för bland annat diabetes, multipel skleros, hjärtkärlsjukdom, cancer och nedstämdhet.

D-vitamin bildas i vår hud när vi exponeras för solljus. Problemet är att solljuset över Sverige och Norden inte räcker för att bilda D-vitamin under årets mörka månader.

Exakt hur illa det är ställt visar en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

I studien analyserade forskarna prover som 540 blodgivare och 75 trombocytdonatorer lämnade under ett års tid. Analysen visade att mellan november och april hade hälften av blodgivarna D-vitaminnivåer i blodet som var under 50 nanomol/liter, vilket är lägre än vad som rekommenderas internationellt av bland annat Institute of Medicine i USA.

Enligt studien var de genomsnittliga D-vitaminnivåerna nästan dubbelt så höga i juli som i februari. Studien visade också att individer som hade låga D-vitaminnivåer jämfört med medelpersonen under tidig vår, också hade lägre nivåer än genomsnittet under sommaren.

I studien fick deltagarna även svara på frågor om solvanor, utlandsresor, användning av vitamintillskott, fysisk aktivitet och rökning. Studien visade endast ett svagt samband mellan intag av D-vitamintillskott och ökade D-vitaminnivåer, och då enbart under vinterhalvåret.

– Individer som den senaste månaden semestrat på sydligare breddgrader eller solat solarium hade signifikant högre D-vitaminnivåer, medan övervikt och rökning var kopplade till lägre nivåer, säger forskaren Eva Klingberg vid Sahlgrenska akademin.

– Solhöjden och därmed ljusintensiteten varierar kraftigt över året. Under sommaren bildas tillräckligt med D-vitamin redan efter en kortare tid i solen, men under vintern är solljuset helt otillräckligt. Dessutom tycks många multivitaminpreparat ge endast en begränsad effekt på grund av en låg dos D-vitamin. Samtidigt finns studier som visar att alltför höga doser av D-vitamin i vitaminpreparat kan vara skadliga, säger Göran Oleröd vid Sahlgrenska akademin som också är författare i studien.

Även om solljuset är vår viktigaste D-vitaminkälla är solen också en riskfaktor för att utveckla allvarliga hudförändringar, understryker forskarna.

Artikeln Seasonal variations in serum 25-hydroxy vitamin-D levels in a Swedish cohort publiceras i vetenskapliga tidskriften Endocrine den 14 februari.

Kontaktinformation
Eva Klingberg, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 342 7745 0768 615 849 eva.klingberg@vgregion.se Göran Oleröd, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 342 7874 0704 155 721 goran.olerod@vgregion.se Ola Hammarsten, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 342 1561 0733 200 834 ola.hammarsten@clinchem.gu.se; Krister Svahn, pressansvarig vid Sahlgrenska akademin,  Göteborgs universitet 031- 786 38 69 0766-18 38 69 krister.svahn@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera