Artikel från KK-stiftelsen

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2015

400 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling

KK-stiftelsen avsätter 400 miljoner kronor till forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Sex utlysningar vänder sig till landets nya universitet och högskolor, med krav att näringslivet också medverkar.

– Samverkan mellan akademi och näringsliv skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, presenterar sex utlysningar som lärosätena har möjlighet att söka.  

Företagsforskarskolor
Företagsforskarskolorna ska stärka de nya lärosätenas forskningsmiljöer samtidigt som de kompetensutvecklar näringslivet och långsiktigt stärker konkurrenskraften. Upp till 15 doktorander kan antas, och stiftelsens finansiering kan uppgå till 27 miljoner kronor per forskarskola. Varje doktorand ska i sin forskningsverksamhet vara verksam både vid lärosätet och i företaget, och ha handledare/mentor från bägge organisationerna. Näringslivets åtaganden ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. 

– En företagsforskarskola innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller del av en bransch, och är oerhört betydelsefull både för näringslivets utveckling och för lärosätenas forskningsmiljöer, säger Madelene Sandström.

Professionell licentiat – Nyhet
Detta är en tvåårig företagsforskarskolor som vänder sig till yrkesverksamma som vill utbilda sig för specialistpositioner inom näringslivet, och ska leda till en lic-examen. Näringslivets insatser ska vara minst lika stora som stiftelsens bidrag.

– Detta ger lärosätena en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som den leder till en kompetenshöjning i näringslivet, säger Madelene Sandström. Denna typ av expertutbildningar efterfrågas av företagen och kommer att fylla ett viktigt behov.

Strategisk kunskapsförstärkning Programmet syftar till att ge lärosätena möjlighet att knyta till sig strategiskt viktig kompetens, och består av tre delprogram:  

  • Adjungerad professor/lektor
  • Internationell gästprofessor
  • Forskningsledare

– Att bygga starka forskningsmiljöer handlar inte bara om att ha mer eller mindre mycket pengar, menar Madelene Sandström. Rätt och tillräckligt många rekryteringar bidrar i högsta grad till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och dynamik, för att inte tala om dess betydelse för samverkan.

Strategiska rekryteringar De nya lärosätena kan tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering av strategiska rekryteringar. Programmet består av två delprogram som riktar sig till rekrytering av:

  • Professor
  • Biträdande lektor (eller motsvarande)

– En strategisk rekrytering kan bli en injektion för en forskargrupp och leda till att ett lärosäte utvecklas mot de mål som det har satt upp, säger Madelene Sandström.

För en professor medfinansierar KK-stiftelsen hälften av kostnaden, upp till 750.000 kronor per år under 2 – 4 år.

Avans
Programmet syftar till att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer, dels stärka näringslivets kompetensutveckling på avancerad nivå. Stiftelsen beviljar upp till 2 miljoner kronor i stöd för projekt på som längst två år.  

– Vi ger lärosätena möjlighet att utveckla utbildningar på avancerad nivå – det vill säga master, magister och forskarnivå – inom betydelsefulla områden för lärosätena och för svenskt näringsliv, säger Madelene Sandström. Det är en mycket viktig fråga för vidareutbildning av redan utbildade. HÖG

Syftet med programmet är att bidra till etablering och utveckling av nya forskningsområden och framtida grupperingar, samt att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag.

– Målet är att forskare och företag tillsammans utformar och besvarar en gemensam vetenskaplig frågeställning, och att detta ska generera resultat som har ett stort värde för både akademi och näringsliv, säger Madelene Sandström.

Minst två av varandra oberoende företag ska medfinansiera varje projekt genom sin medverkan. KK-stiftelsen kan finansiera ett HÖG-projekt med upp till fyra miljoner kronor.

Bedömning:
Ansökningarna till samtliga program kommer att bedömas av externa bedömare utifrån fyra kriterier: Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförande.

Vem kan söka:
Utlysningarna vänder sig till Sveriges 16 nya universitet och högskolor samt till Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, samt Stockholms konstnärliga högskola, som sedan förra året också ingår i KK-stiftelsens målgrupp.  

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulf Hall, kommunikationschef KK-stiftelsen: ulf.hall@kks.se, 08-566 481 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera