Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2015

Kampen om våra tankar

I sin tredje bok berättar Erik Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, hur olika typer av kommunikation påverkar vårt beslutsfattande. Boken bygger på Erik Modigs forskning om reklamkreativitet, konsumentpsykologi och studier kring hur hjärnan processar information.

Erik Modig är doktor och forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Han fokuserar sin forskning på hur kommunikation påverkar beslut. I boken Kontroll – effektiv kommunikation och kampen om våra tankar, ger han läsaren en förståelse för hur effektiv kommunikation skapas och hur den kan kontrollera beteenden, attityder och varumärken.

− Genom att koppla min forskning om reklamkreativitet och effektiv kommunikation till aktuell hjärnforskning vill jag förklara de underliggande mekanismer som gör att kommunikation påverkar oss och sprids vidare. Boken är en sammanställning av det jag har forskat på under mina år på Handelshögskolan och beskriver hur vi måste förhålla oss till kommunikation i en tid då vi varje dag översköljs av extrema mängder information, säger Erik Modig.

Forskningen sammanfattas i boken genom en holistisk modell, som bygger på en helhetssyn och en förståelse för de kommunikationsrecept och strategier som har verklig förmåga att påverka.

− Boken tar avstamp i idén om att skapa en metamodell för effektiv kommunikation. Istället för att lansera nya buzzwords eller teorier inleds boken med en sammanställning av 3 000 års kommunikationshistoria: allt från retorik och propaganda till PR och reklam. Slutsatsen blir en modell som fungerar för alla kommunikationsdiscipliner.

Erik Modig har tidigare gett ut boken Värdet av konst, om hur företag och samhället kan använda sig av konst för att utvecklas, samt doktorsavhandlingen Understanding advertising Creativity. Hans tredje bok Kontroll – effektiv kommunikation och kampen om våra tankar släpps den 24 mars.

Kontaktinformation
För mer information eller recensionsexemplar, kontakta: Erik Modig, erik.modig@hhs.se eller 0702-78 55 89.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera