Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2015

Den globala turismens miljöpåverkan från år 1900 till 2050

Antalet internationella resor ökar stadigt. År 1950 genomfördes 25 miljoner resor, 1995 var det 528 miljoner, 2012 hade de ökat till 1,035 miljarder och till 2030 beräknas antalet resor uppgå till 1,8 miljarder. I artikeln ”Assessing tourism´s global environmental impact 1900-2050” publicerad i Journal of Sustainable Tourism har forskarna Stefan Gössling och Paul Peeters tittat närmare på hur den internationella turismen påverkar miljön.


Stefan Gössling, är professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet och forskarkollegan Paul Peeters är bland annat Associate professor vid Centre for Sustainable Tourism and Transport, NHTV Breda University of Applied Sciences i Holland,

I takt med att fler och fler människor i världen får en bättre ekonomi, ökar andelen lyxresor till 5-stjärniga hotell och längre resor med till exempel flyg och kryssningsfartyg. Grunden för denna energiintensiva globala turism lades redan på 1960-talet då bilismen och det kommersiella flyget tog fart på riktigt. Gössling menar att det inte finns något som talar för att denna typ av turism är på väg att minska, utan av vi snarare befinner oss i början av en ökande trend.

Turismen har en stor miljöpåverkan och för att beskriva denna påverkan har Gössling och Peeters valt att titta närmare på ett par faktorer. Faktorerna är hur mycket energi, vatten och mat som turismen förbrukar, men också vilken mängd CO2-utsläpp turismen genererar och hur mycket landytor som tas i anspråk kopplat till turism. Dessa faktorer kallar författarna RUI (Resource Use Intensities) och utöver dessa använder sig också av Peeters Global Tourism and Transport Model.

Vetenskapliga modeller visar att de förbrukade resurserna som energiåtgång, CO2-utsläpp, vatten, land och mat för turismen, kommer att ha fördubblats inom 25-46 år. För att dämpa denna utveckling krävs en mer hållbar turism. En hållbar turism definieras av en minskad resursåtgång samtidigt som antalet resenärer ökar, men för att uppnå detta kommer det att kräva stora politiska insatser men också olika typer av reglering inom turistindustrin.

– Idag saknas politiska ambitioner för, eller diskussioner om, att ta fram riktlinjer för hållbar turism. Vår forskning kan ses som ett inlägg i debatten.

Hur mycket resurser som tas i anspråk för en uppnå en viss service för en turist, varierar mycket beroende på var i världen den befinner sig. Beroende på standard och geografisk plats kan energiåtgången för en gästnatt variera mellan 3,6 –  3 717 Megajoule och orsaka CO2-utsläpp på mellan 0,1 och 260 kg CO2. Detta blir betydelsefullt om man börjar jämföra individens miljöpåverkan som turist kontra individens påverkan på miljön i sitt vardagsliv.

– I denna rapport har vi tittat på hur turismen påverkar miljön men vi har inte kopplat detta till hur stor miljöpåverkan vårt dagliga liv har, vilket naturligtvis hade varit spännande, säger Stefan Gössling

FAKTA
Resultaten presenteras i Journal of Sustainable Tourism. Länk till artikeln: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2015.1008500#abstract


Kontaktinformation
Stefan Gössling, telefon 0704-922 634. Jonas Tenje, pressansvarig, telefon 0703-084 075

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera