Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2015

Unik tand berättar om Pekingmänniskans liv

Forskare från Uppsala universitet och ett kinesiskt forskningsinstitut presenterar i senaste numret av tidskriften Acta Anthropologica Sinica upptäckten och analysen av en tand från Pekingmänniskan som hittades 2011 på Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Fyndet ger ny kunskap om en av den moderna människans mest mytomspunna förfäder.

När 40 ouppackade och bortglömda lådor hittades och packades upp av Per Ahlberg, kollegan Martin Kundrát och museiintendent Jan Ove Ebbestad 2011 var tanden ett av de finaste fynden. Två kinesiska paleontologer, Liu Wu och Tong Haowen från Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology (IVPP) i Beijing, bjöds in för att studera fyndet och kunde snabbt konstatera att det rörde sig om en hörntand av Pekingmänniskan. Nu publiceras resultaten av analysen av tanden.

– Det här är ett fantastiskt fynd, säger Per Ahlberg. Vi kan se en mängd detaljer som berättar om den här individens liv. Tandkronan är relativt liten, vilket antyder att det sannolikt handlar om en kvinna. Tanden är ganska sliten, så individen måste ha varit rätt gammal när den dog. Dessutom har två stora flisor slagits ur tandemaljen, som om den träffats av ett slag, eller kanske bitit ned riktigt hårt på någonting som ett ben eller en hård nöt. Åtminstone en av flisorna var redan gammal när individen dog, eftersom den delvis nötts bort.

En av nittonhundratalets stora paleontologiska upptäckter var fossilen av pekingmänniskan, Homo erectus, i en halvmiljon år gamla avlagringar i grottor från Zhoukoudian nära Beijing (Peking) i Kina. De allra första exemplaren av denna förmänniska, två tänder, hittades på 1920-talet av Otto Zdansky från Uppsala universitet och finns nu på Evolutionsmuseet i Uppsala tillsammans med en tredje tand som upptäcktes på 1950-talet i fossilmaterialet som skickats till Sverige. Upptäckten av Pekingmänniskan blev en världssensation. 1927 övertogs utgrävningarna vid Zhoukoudian av Wenhao Weng (från Kinas Geologiska Undersökning) och Davidson Black (från Kanada): under deras ledning upptäcktes ett rikt material av skallar och andra ben, men hela denna världsunika samling försvann under andra världskrigets kaos och har aldrig återfunnits. Under senare årtionden har fler fossil av Homo erectus hittats i andra delar av världen.

– Vi vet nu att arten är en direkt förfader till den moderna människan. Det försvunna materialet av Pekingmänniskan förblir dock ett av paleontologins största mysterier och mest smärtsamma förluster, säger Per Ahlberg.

Berättelsen fick en oväntad vändning. Materialet som kom till Uppsala från Kina på 1920-talet var så stort att inte alla fossil hann studeras av forskarna: somliga lådor packades aldrig upp utan blev stående fram till 2011 då Martin Kundrat, Jan Ove Ebbestad och Per Ahlberg från Uppsala universitet inledde en undersökning av dem. Flera av lådorna visade sig komma från Zhoukoudian, och i en av dem hittade Martin Kundrat en människoliknande tand.

Fyndet beskrivs nu i Acta Anthropologica Sinica, en vetenskaplig tidskrift som publiceras av IVPP.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Per Ahlberg, tel: 018-471 26 41, per.ahlberg@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera