Artikel från Stockholms universitet
12 mars 2015

​Guppyhanar med större hjärnor är mer attraktiva

En ny studie visar att guppyhannar med större hjärnor är mer färgglada, har större stjärtar och könsorgan och har bättre kondition än guppyhannar med mindre hjärnor.

Resultaten tyder på att det finns en positiv genetisk koppling mellan hjärnstorlek och flera olika hanspecifika könsskaraktärer såsom färgmönster, storlek på könsorganen etc. Det kan vara så att samma gener kodar för både hjärnstorlek och könskaraktärer. Eftersom att mer färgglada hannar med större stjärtar är mer attraktiva bland honor så tyder resultaten dessutom på att snygghet och smarthet går ihop.

Studien har studerat sambandet mellan hjärnstorlek och primära och sekundära hanliga könskaraktärer. Existerande teori tyder på att kostsamma egenskaper som hjärnan och hanliga könskaraktärer borde vara negativt korrelerade eftersom att en individ inte förväntas ha nog resurser för att satsa maximalt på alla sina egenskaper.

Forskarna testade denna hypotes hos guppys där de selekterat i fyra generationer på relativ hjärnstorlek. De genererade olika grupper av guppys med omkring 14 procents skillnad i hjärnstorlek mellan de som selekterats för stora respektive små hjärnor, men de har ingen skillnad i kroppsstorlek.

– När vi jämförde könskaraktärerna färgmönster, stjärtstorlek, kondition, storlek på könsorgan och testiklar fann vi att hannar med större hjärnor var mer färgglada, hade större stjärtar, större gonopodium (könsorgan) och även bättre kondition när de hölls i grupp, säger Niclas Kolm vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Resultaten tyder alltså på att evolutionen av attraktivitet, hjärnstorlek och intelligens kan hänga ihop hos ryggradsdjur. Evolution mot smartare individer kan alltså samtidigt leda till evolution mot snyggare individer

Länk till artikeln

Kontaktinformation
För ytterligare information: Niclas Kolm, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 50

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera