Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2015

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

I Stockholm pågår ett arbete för att sänka halterna av inandningsbara partiklar. Försök med dammbindning och nya städåtgärder har bidragit till att miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal säsongen 2013-2014.

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer uppfyller inte EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm där problemen är omfattande. VTI har gjort utvärderingarna tillsammans med SLB-analys i Stockholm.

– Med hjälp av insatser som extra städåtgärder och dammbindning, i kombination med en gynnsam väderlek under säsongen, har de lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade uppnåtts under 2013-2014, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI.

De första två säsongerna användes några gator som försöksområden, 2013-2014 har försöken utvidgats till full skala. 35 gator har städats med en städmaskin som endast använder kraftigt vakuum och gatorna dammbinds vid behov under hela vinter- och vårsäsongen. På Sveavägen, som har två mätstationer, har olika varianter av dammbindning kunnat testas och utvärderas.

– Miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal, vilket åtminstone delvis kan vara en effekt av de intensifierade åtgärderna. Vintern var ovanligt mild och snöfattig, vilket sannolikt bidragit till att de stora dammängder som vanligtvis ansamlas på vägytan i snö och fukt, har kunnat lämna systemet genom uppvirvling, ventilering, städning och avrinning utan att resultera i höga partikelhalter. Sannolikt har även den allt lägre andelen dubbdäck i Stockholms innerstad bidragit till de lägre halterna, säger Mats Gustafsson.

Under de torra perioderna har dessutom frekvent dammbindning dämpat halterna. Den vanligtvis kraftiga PM10-toppen på våren har i stort sett uteblivit. Mätningarna av vägdammsförrådet visar samma säsongsvariationer som tidigare år, med stora mängder under vintern och mindre mängder under höst och sen vår. Alla gator, utom Hornsgatan, uppvisar en successiv sänkning av vägdammsmängderna under de tre säsonger som mätningar utförts.

VTI rapport 847


Kontaktinformation
Mer information: Mats Gustafsson 013 20 43 26, mats.gustafsson@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera