Artikel från Umeå universitet
11 mars 2015

23 miljoner kronor till forskning om Europas framtida skattepolitik

Åsa Gunnarsson, professor i juridik, har som första forskare vid Umeå universitet blivit projektledare och beviljats medel av EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Med en budget på omkring 740 miljarder kronor är Horisont 2020 världens största satsning på forskning och innovation.

I ett projekt om hållbara, effektiva och rättvisa skatter ska en internationell forskargrupp ta fram strategier och rekommendationer om hur EU ska utveckla sin skattepolitik. Denna tvärvetenskapliga grupp består av forskare från nio universitet i Europa samt ett i Brasilien och ett i Kanada. Arbetet kommer att pågå under fyra år med start nu i mars. Åsa Gunnarsson vid Juridiskt forum på Umeå universitet ska leda projektet Revisioning the ”Fiscal EU”: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies.

FairTax kommer kritiskt studera vad som krävs för att åstadkomma likriktade regelverk, institutioner och ekonomiska system utifrån många olika aspekter på de sociala och ekonomiska utmaningar som EU står inför. Det finns grundläggande politiska, rättsliga, praktiska och kulturella skillnader mellan EU:s länder som utgör hinder för enhetliga skattesystem och samordnad skatteadministration.

– Denna komplexitet brukar vanligen inte beaktas i skatteforskning som snarare försöker isolera skatteproblem från en bredare samhällskontext, hävdar Åsa Gunnarsson. I FairTax bygger vi istället in skatternas betydelse för olika samhällsproblem i våra forskningsfrågor.

– Massprotesterna mot pensionsskatten på Irland är exempel som tydligt visar på vilka allvarliga förtroendekriser som uppstår när sambandet mellan vad som betalas in i skatt och som sedan betalas ut i sociala förmåner försvinner. Ett annat samhällsproblem är att många skattesystem i kombination med bidragssystemens utformning missgynnar kvinnors möjlighet till egen försörjning, säger Åsa Gunnarsson.

FairTax lyfter fram att skatterättvisa utgör en ledstjärna för projektets forskning om hur långt EU:s skattepolitik och centrala förvaltning får, kan och vill styra över medlemsländernas skattelagar. Skattebaserna ska vara hållbara och samtidigt uppfylla målen om god miljö, ekonomisk tillväxt och social trygghet. Motstridiga intressen, global skattekonkurrens och skatteparadisens utbredning underminerar dessutom möjligheterna att ens nå halvvägs till de skattepolitiska idealen om goda skattesystem och hög skattemoral. Kommissionen har därför beställt forskning som kan ge vägledning i de stora policyfrågorna om hur skattesystemen i EU:s medlemsstater ska kunna harmoniseras och hur planen om ett eget EU-skattesystem kan påbörjas.

– FairTax vill visa på nya vägval för europeisk skattepolitik, avslutar Åsa Gunnarsson.

Läs mer om projektet här.

Kontaktinformation
Åsa Gunnarsson; e-post: asa.gunnarsson@umu.se; tel: 090-7865931

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera