Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2015

Allt fler äldre tillfredsställda med sexlivet

Kvaliteten på äldre personers sexliv har förbättrats mycket sedan 1970-talet. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin rapporterar sex av tio kvinnor och sju av tio män över 70 år en hög tillfredsställelse med sexualiteten.

Forskare vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitets Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap) har med hjälp av data från de stora befolkningsstudierna H70 och Kvinnostudien kartlagt äldres sexualitet och vilka faktorer som påverkar att man fortsätter att vara sexuellt aktiv i hög ålder.

En starkt påverkande faktor för äldres sexualitet är upplevelser i barndomen. Kvinnostudien, där forskarna på ett unikt sätt kunnat följa kvinnor från medelåldern och fram till 70-årsåldern, visar att negativa barndomsupplevelser som fattigdom, gräl mellan föräldrarna, aga och föräldrars skilsmässa fortfarande i medelåldern kan ha en negativ inverkan på kvinnors sexuella lust och sexuella aktivitet.

Även könsroller har betydelse. Enligt Nils Beckmans avhandling är mannens lust i stor utsträckning den drivande kraften för sexuell aktivitet: en mindre sexuell lust hos mannen associeras till mindre sexuell aktivitet för kvinnan, omvänt kan en större sexuell lust hos mannen associeras till större sexuell aktivitet hos kvinnan.

– Kvinnans egen sexuella lust tycks enligt våra studier alltså inte vara avgörande för hennes sexualitet. En anledning skulle kunna vara de könsroller som råder i dessa generationer, där mannen generellt sett förutsätts vara den som tar initiativ, säger Nils Beckman, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Bland 70-åriga kvinnor har andelen sexuellt aktiva ökat från 12 till 34 procent sedan 1970-talet. Bland männen är 66 procent sexuellt aktiva, att jämföra med 47 procent för fyra decennier sedan.

Idag rapporterar 62 procent av kvinnorna och 71 procent av männen en ”hög tillfredställelse” med sexualiteten. På 1970-talet var motsvarande siffror 41 respektive 58 procent.

– Bland de positiva faktorerna hittar vi ett generellt välmående, en tillfredsställande livssituation, en god fysisk och psykisk hälsa. Andra viktiga faktorer är hur sexlivet gestaltat sig tidigare i livet, och vilken kvalitet man har i relationen till partnern, säger Nils Beckman.

Enligt avhandlingen har hälften av dagens 97-åringar en positiv attityd till sexualitet.

– Våra studier visar att även 97-åringar har sexuella känslor. Även om få fortfarande är sexuellt aktiva i den åldern berättar de om sexuella drömmar och sexuella tankar, och många uttrycker en saknad av sexuell samvaro.

En övervägande majoritet, 88 % av männen och 82 % av kvinnorna, ser det som både positivt och naturligt att äldres hälsoundersökningar också involverar frågor om sexualitet.

– Det visar hur viktigt det är att vårdpersonal som behandlar äldre har ett brett synsätt, och en förståelse för att kärlek, lust och sexualitet inte upphör på grund av ålder. Läkare och sjuksköterskor ska inte tveka att fråga om sexuella problem, oavsett ålder, säger Nils Beckman.

Avhandlingen Epidemiological studies of sexuality in old age försvarades vid en disputation den 30 januari.

Kontaktinformation
Kontakt:
Nils Beckman, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och verksam vid Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap)
031-342 8138
073 907 2056
nils.beckman@neuro.gu.se

Ingmar Skoog, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap)
031-343 8640
0709-433 681
ingmar.skoog@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera