Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2015

Analys av DNA spårar språkens uppkomst

En ny studie publicerad i Nature ger en ökad förståelse för hur de Indoeuropeiska språken i Europa vuxit fram. Studien bygger på analys av DNA. En av de forskare som deltagit i den internationella forskargruppen som tagit fram studien är Christos Economou, doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

En av de forskare som deltagit i den internationella forskargruppen som tagit fram studien är Christos Economou, doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

– Våra resultat är ett viktigt steg mot en ökad förståelse av hur Europa befolkades över årtusenden. Det är fantastiskt hur det nya fältet aDNA, som står för ancient-DNA, utvecklas och hur de nya tekniker som hela tiden utvecklas ger oss nya möjligheter att besvara gamla och nya arkeologiska frågor. Vi har naturligtvis inte kunnat besvara frågan om de Indo-Europeiska språkens uppkomst men bidrar till en liten del av deras spridningshistoria. Vi har goda förhoppningar om att vi, med de nya tekniker som hela tiden utvecklas, skall kunna anlysera många fler prover från förhistoriska individer och besvara fler spännande frågor om vårt förflutna, säger Christos Economou.

De Indoeuropeiska språkens ursprung och har varit en omdebatterad fråga inom arkeologin.Till den Indoeuropeiska språkfamiljen hör över 400 språk, bland andra Hindi, Persiska, Grekiska, Latin, Tyska, Gaeliska och de Nordiska språken. Vad forskare nu gjort är att sekvenserat DNA från lämningar av människor som levde i Europa för mellan 8000 och 3000 år sedan, för att besvara ett stort antal frågor inom så vitt skilda fält som genetik och lingvistik. Resultaten visar att det förekommit flera stora folkförflyttningar i förhistorien.

– Vår studie visar att det finns starka genetiska kopplingar mellan kulturerna den Snörkeramiska kulturen, och som uppträder i norra Europa/Centraleuropa för ca 4500 år sedan, och herdekulturen Yamnaya, vars lämningar återfinns i ett steppområde i nuvarande Ryssland. Det innebär att individerna återfunna i den Snörkeramiska kulturen skulle ha ett ursprung i den Eurasiska steppen vilket i sin tur kan ge oss ledtrådar i hur några av de Indoeuropeiska språken nådde Europa, säger Christos Economou.

Genom att analysera DNA från sextionio förhistoriska individer återfunna i Europa tillsammans med tidigare publicerat material av DNA från förhistoriska individer, daterade till allt ifrån Palaeolitikum till Järnåldern, har forskarna även kommit fram till att det förekom stora förhistoriska folkförflyttningar från den Euroasiska steppen till norra Europa och Centraleuropa. Studien visar även att de första jordbrukarna som kom till Europa har ett identiskt genetiskt ursprung. De jägare/samlare som redan fanns i Europa när de nya jordbrukarna anlände levde kvar en längre tid och att deras genom över tid blandas med de anländande jordbrukarna.

DNA från individerna gravlagda i Yamnaya bidrar även till att lösa en annan gåta. Tidigare studier har nämligen visat att dagens Européer genetiskt är en blandning av tre förhistoriska populationer; jägare/samlare, de första jordbrukarna och en förhistorisk population med ursprung i nordöstra Eurasien. Spår från denna okända population har inte återfunnits i jägare/samlar populationer från det Europeiska fastlandet, men däremot märkligt nog i lämningar från en grupp jägare/samlare från den Skandinaviska halvön närmare bestämt i Motala.

Kontaktinformation
Mer information: Christos Economou, doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, christos.economou@arklab.su.se, 08-16 2176

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera