Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2015

Låg förekomst av rävens dvärgbandmask

Den tre år långa, landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask i Sverige har nu avslutats. SVA har lämnat resultatet av studien till uppdragsgivaren Jordbruksverket. I tre av 2 779 analyserade rävprover har dvärgbandmasken påträffats. De tre aktuella proverna kom från kommuner där fynd av dvärgbandmask tidigare gjorts, Uddevalla, Katrineholm och Gnesta.

– Resultatet från den nu avslutade studien stödjer den tidigare studien från 2011, att förekomsten av parasiten är låg i Sverige. Vår undersökning nu är viktig för att i framtiden kunna ta reda på om dvärgbandmasken blir vanligare i Sverige. Nya studier kan då jämföras med de data vi nu har och på så sätt besvara denna viktiga fråga, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren, SVA.

Trots att förekomsten på nationell nivå är låg så kan den lokalt vara högre. Resultat av denna och tidigare studier på uppdrag av Jordbruksverket, prov insamlade inom forskningsprojektet EMIRO samt den fortlöpande miljöövervakningen (FoMA) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt studier på uppdrag av Naturvårdsverket, tyder på att förekomsten av smittan är högre i begränsade, ganska små områden.

Inom fem regioner totalt
Rävens dvärgbandmask har sedan de allra första fynden under 2011 sammantaget hittats inom Uddevalla, Katrineholm, Borlänge, Gnesta och Växjö kommuner.

Insamlingen av rävspillningar till den nu avslutade landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask 2012-2014 utfördes till största del av jägare, och samordnades av Svenska Jägareförbundet. Genom länsjaktvårdsföreningarna och jägareförbundets anställda på lokalkontoren runt om i landet har stora frivilliga insatser av hjälpsamma jägare bidragit till att få in prover för analys. Prov har också insamlats av forskningsprojektet EMIRO samt inom FoMA vid SLU. Från 249 av landets 290 kommuner, motsvarande 86 procent, har minst ett prov inkommit och 135 kommuner, 47 procent, lyckades samla in det provantal som var projektets målsättning.

”Insamlingen fungerat tillfredsställande”
Den insamling av ett givet antal rävprover från alla kommuner i Sverige, som var planerad, visade sig vara en mycket omfattande och svår uppgift att genomföra. Tyvärr lyckades insamlingen inte genomföras fullt ut. Målet med totalt 4 000 analyserade prover kunde inte uppnås.

– Men trots detta kan vi säga att insamlingen fungerat tillfredställande och att resultaten av studien kan användas för att bedöma den nationella förekomsten av parasiten idag, säger Erik Ågren.

– SVA och Jägareförbundet tackar för alla insatser från jägarna som bidragit med prover till projektet. Vi kan dock konstatera att det finns ett antal svårigheter med att systematiskt få in stora mängder prover från vilda djur. Vi tar lärdom av erfarenheterna från projektet.

Länk till sida om aktuell screening av rävens dvärgbandmask på sva.se

FAKTA
Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum. (Källa: SVA, läs mer på sidan)

Kontaktinformation
Pressekreterare Mikael Propst, SVA, tel 018-67 41 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera