Tema

Personcentrerad vård kortade sjukhustiden för hjärtsviktpatienter

En personcentrerad vård tar nytta av patientens egna resurser och involverar både individen och anhöriga i vårdplaneringen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra har metoden lyckats kortat vårdtiden för hjärtsviktpatienter från nio till sju dagar.

När Sverige 1992 genomförde den så kallade Ädelreformen infördes bland annat en gemensam utskrivningsrutin för när patienter flyttas mellan vårdgivare.

Rutinen innehåller tre avgörande steg: först görs en anmälan till kommun och primärvård att patienten är inlagd på sjukhuset, därefter görs en gemensam vårdplanering och till sist skickas ett meddelande när patienten är färdigvårdad och kan skrivas ut.

Studier visar dock att planeringen ofta brister, vilket riskerar leda till att patienten får stanna fler dagar på sjukhus, har en ökad risk för återinläggning och får en otillräcklig hjälpinsats i hemmet.

Genom ett personcentrerat synsätt, där patienter och anhöriga involveras i utskrivningsplaneringen och patienten betraktas som en partner i vårdteamet, kan vårdtiden förkortas med flera dagar. Det visar studier som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

I studien ingick totalt 248 hjärtsviktspatienter. Patienterna delades in i två grupper, där den ena involverades i ett personcentrerat arbetssätt och den andra gruppen fick traditionell vård.

I den personcentrerade gruppen förbättrades utskrivningsrutinen i samtliga tre steg, vilket ledde till att medelvårdtiden på sjukhus stannade på strax under sju dagar. I gruppen som fick vanlig vård var patienterna i genomsnitt inlagda på sjukhus i nio dagar.

– Försöken visar att ett personcentrerat synsätt även underlättar för vårdpersonalen, som får lättare att identifiera och använda sig av patientens resurser i rehabiliteringen, säger Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Arbetssättet är infört på på Östra sjukhuset sedan 2012.

FAKTA
Artikeln Person-centred care – An approach that improves the discharge process publicerades online i tidskriften European Journal of Cardiovascular Nursing den 3 februari. Länk till artikeln

Kontaktinformation
Kerstin Ulin, leg sjuksköterska, Med dr och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 786 2313 0766 182 313 kerstin.ulin@gu.se

Personcentrerad vård kortade sjukhustiden för hjärtsviktpatienter

 lästid ~ 1 min