Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2015

Inget tydligt stöd för kryddor och te mot diabetes

Kanel, gurkmeja och grönt te – alla tre har undersökts i vetenskapliga studier kring hälsofrämjande livsmedel. Nu har de testats ytterligare, ur diabetesperspektiv, i en avhandling som nyligen lagts fram vid Lunds universitet.


– Min utgångspunkt har varit kost i vår vardag, sådant som vi har i vår omgivning och som skulle kunna motverka typ 2-diabetes istället för ytterligare läkemedel, berättar Jennie Wickenberg, doktorand vid Lunds universitets diabetescentrum och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Både förebyggande positiva effekter och minskade komplikationer för personer som redan har diabetesdiagnos har intresserat henne.

Låg upptagningsförmåga försvårar
Gurkmeja innehåller ett ämne som heter curcumin. Det har i tidigare studier på möss visat sig främja insulinkänslighet.  Nu undersöktes det för första gången på människor, med delvis positiva men inte tillräckligt entydiga resultat. Och gurkmeja som kosttillskott avfärdas av praktiska skäl, eftersom kroppens upptagningsförmåga är så låg att det skulle vara svårt att få i sig en tillräcklig mängd.

– Många har varit intresserade av den här studien, och det är möjligt att det går att hitta en tillsats som ökar kroppens upptagningsförmåga av curcumin. Men det blir då mer fokus på farmakologi och läkemedelsforskning istället för kost, kommenterar Jennie Wickenberg.

Större studier behövs
Tidigare resultat kring grönt te och insulinkänslighet är motstridiga. I avhandlingen undersöktes insulinkänsligheten på nytt samt mättnadskänsla, i detta fall på 14 friska personer. Det blev ett överraskande högt blodsockersvar, men också en högre mättnadskänsla jämfört med vatten. Det behövs dock både fler deltagare och studier över längre tid för att utreda teets eventuellt positiva effekter på typ 2-diabetes, menar Jennie Wickenberg.

Även tidigare studier på kanel har ingett hopp. I cell- och djurstudier har positiva effekter på insulinkänsligheten noterats. Två sorters kanel, Cassia- och Ceylonkanel, testades på ett mindre antal personer med IGT (impaired glucose tolerance), som är ett förstadium till diabetes. Det framkom dock inga bevis för att behandling med någon av de båda kanelsorterna motverkade typ 2-diabetes.

Är det intressant att över huvud taget forska vidare kring gurkmeja, kanel och grön te i samband med typ 2-diabetes?
– För populationen i Sverige tror jag personligen främst att fortsatt forskning på grönt te är intressant. En förhöjd mättnadskänsla kan främja viktnedgång och därigenom indirekt ha betydelse för utveckling av diabetes. Det finns också många studier som visar på andra nyttiga effekter av grön te, t.ex. antioxidanter, och det finns därför en positiv grund att bygga vidare på.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 25 februari 2015. Artikeln är publicerad i Vetenskap & Hälsa, där mer information finns om ämnet.

Kontaktinformation
info@vetenskaphalsa.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera