Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2015

Svenska romers historia lyfts fram i ny bok

Under hundratals år har romer levt i Sverige, trots detta är deras historia hittills dåligt belyst. I boken Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl, träder romerna fram i det svenska kulturlandskapet.

– Det här är en viktig dokumentation för att synliggöra romerna och de
platser de bott på i Sverige, säger Ingrid Martins Holmberg vid
Göteborgs universitet som är redaktör för boken.

Boken handlar om romers kulturarv i Sverige och är en sammanställning av olika studier inom forskningsprojektet Rörligare kulturarv.

Flera projekt om romers kulturarv
Under de senaste tio åren har den svenska offentliga kulturarvssektorn genomfört ett tiotal riktade kunskapsprojekt kring romers kulturarv, projekt som oftast har inbegripit platser.

– Svensk historia är mångfacetterad och långt ifrån homogen. Romerna har levt här och efterlämnat spår i det svenska landskapet, säger Ingrid Martins Holmberg, forskare vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Boken Vägskälens kulturarv- kulturarv vid vägskäl visar att kulturarvssektorns arbete med ett romskt landskapsbaserat kulturarv är en nyckelverksamhet.

– Det är intressanta spjutspetsprojekt som beskrivs i boken. Kulturarv är idag en viktig politisk fråga men vi får inte glömma att kulturarv är något som hela tiden förhandlas och måste vara under förhandling, säger Ingrid Martins Holmberg.

Har lämnat spår i kulturlandskapet
I boken framgår vilka slags platser som romerna bott på och forskarna har studerat vilka lämningar som finns. Bland annat beskrivs fjorton olika boplatser i Göteborg som svenska romer har använt. Men forskarna har också studerat berättelser som finns om romer och analyserat hur det rent konkret har arbetats med den historiska kunskapen, och i vilken mån romer och resande har varit involverade i sin egen historia.

Inom forskningsprojektet Rörligare kulturarv har olika kulturarvssektorsprojekt undersökt vad ett svenskt romskt landskapsbaserat kulturarv kan vara.

– Romer har funnit i Sverige i 500 år och är en officiellt erkänd minoritetsgrupp men var de har varit under den tid de levt i Sverige är det ingen som riktigt vet. Därför är den här dokumentationen viktig, säger Ingrid Martins Holmberg.

FAKTA
Forskningsprojektet Rörligare kulturarv har förutom rapporten Vägskälens kulturarv- kulturarv vid vägskäl publicerat flera internationella forskningsartiklar och producerat underlag till bland annat Göteborgs Stadsmuseums utställning Rom san – är du rom?

Kontaktinformation
Ingrid Martins Holmberg, universitetslektor Institutionen för kulturvård Tel: 031-786 4716, ingrid.holmberg@conservation.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera