Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2015

Forskare varnar för matbrist

Matproduktionen i världen är oroväckande sårbar. Det klargjorde en panel av forskare på vetenskapskonferensen AAAS i Kalifornien som nyligen avslutades. I ljuset av fortsatta klimatförändringar och en växande befolkning varnar forskarna för stora problem.

– Under de kommande 50 åren måste vi producera lika mycket mat som vi gjort de senaste 500 åren för att mätta en växande befolkning, samtidigt som förutsättningarna blir allt sämre, säger James Gerber som forskar om näringstillgång på University of Minnesota.

Torkan som följer av klimatförändringarna är det största problemet. Jordkvaliteten blir också stadigt sämre och näringsinnehållet i skördarna minskar. Samtidigt baseras många människors livsmedelsförsörjning på några få områden i världen med mycket hög produktion. Om dessa slås ut kan det snabbt bli mycket allvarligt.

– Matproduktionen är mer känslig än vad man tidigare trott. Utdragen torka eller någon hittills okänd sjukdom kan ställa till mycket skada och leda till social oro och till och med krig, säger forskaren James Berger.

De fem forskarna i panelen var eniga i sin bedömning att det som kallas “Food security” är ett högst allvarligt problem för alla, inte bara för de två tredjedelar av världens befolkning som redan i dag har en osäker tillgång till näring.

Klimatforskaren Kenneth Kunkel har studerat hur det amerikanska jordbruket påverkas av väderförändringar. Han konstaterar att jordbruket i USA är på väg att flytta norrut på grund av den ökande torka som redan är ett faktum i kölvattnet av klimatförändringar.

– I grunden är lösningen att ställa om hela strukturen som tillåter en livsstil som tagit oss till randen av en klimatkatastrof, säger Stanfordprofessorn Paul Ehrlich, biolog och känd debattör i befolkningsfrågor.

James Gerber framhåller köttätandet som ett centralt problem. Inte bara för att det tar stora arealer i anspråk som kan användas för att föda människor. Köttindustrin ligger också bakom 15 procent av växthusgaserna. Samtidigt pekar han på de vetenskapliga framsteg som har gjorts inom till exempel bevattningsteknik och att det är viktigt att fortsätta modernisera jordbruket.

– Att utveckla genetiskt modifierad gröda kommer troligen också att behöva vara en del av lösningen, även om det i dag finns många regleringar som förhindrar sådan forskning, säger James Gerber.

Text: Dag Kättström

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera