Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2015

Läkemedelsföretag bryter mot det egna regelverket

En rapport från Lunds universitet visar hur läkemedelsindustrin gång på gång bryter mot det regelverk som de själva satt upp kring hur läkemedel ska marknadsföras.

För att undvika oetisk marknadsföring har läkemedelsindustrin sedan lång tid tillbaka ett system för självsanering. Systemen är nationella men ser ungefär likadana ut i många länder i Europa.

Nu har en tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av samhällsvetare och medicinare undersökt domar från de självsanerande organen i Sverige och i Storbritannien under åren 2004 till 2012. Undersökningen visade på 536 respektive 597 fall av marknadsföring som stred mot det egna regelverket. Det innebär att oetisk marknadsföring av läkemedel äger rum i snitt mer än en gång i veckan i såväl Sverige som Storbritannien. I över 50 procent av fallen handlar det om vilseledande marknadsföring. Man påstår exempelvis saker om läkemedlet som saknar mediciniskt stöd. I andra fall kan det handla om marknadsföring av receptbelagd medicin till allmänheten vilket är förbjudet inom EU. I 20 procent av fallen bedömdes brottet mot de egna etiska reglerna som allvarligt.

– Det finns uppenbarligen en diskrepans mellan de etiska reglerna och vad företagen de facto gör, säger Shai Mulinari, som är både samhällsvetenskaplig och medicinsk forskare och som lett studien.

Den oetiska reklamen leder visserligen till böter, men beloppen är mycket låga i proportion till läkemedelsindustrins intäkter; 0,01% i Sverige respektive 0,005% i Storbritannien av de årliga försäljningsintäkterna.
Shai Mulinari tror att högre böter och publicitet i samband med domarna skulle kunna leda till att läkemedelsindustrin bättrar sig. Men han tycker också att läkare och Läkemedelsverket borde agera:

– Det är viktigt att läkare och Läkemedelsverket anmäler oegentligheter, annars överlämnar man allt ansvar till läkemedelsindustrin.

FAKTA
Undersökningen publiceras i den vetenskapliga tidsskriften PLOS Medicine: http://www.plosmedicine.org/articl/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001785

Kontaktinformation
Shai Mulinari, telefonnummer 0737-34 33 16 eller shai.mulinari@soc.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera