Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2015

Nya rön om mitokondriens genuttryck

När vi andas hamnar syret i cellernas kraftverk, mitokondrierna. Där skapar cellerna energirika molekyler som används för att upprätthålla livsprocesserna. Forskare vid Stockholms universitet har nu arbetat fram en ny teori för hur mitokondriens genuttryck är organiserat.

– Tidigare har man tänkt på mitokondriens genuttryck som separerade, uppdelat i olika delmoment. Våra resultat ställer den uppfattningen på ända. Vi kan visa att delmomenten inte är uppdelade utan faktiskt samordnade i så kallade MIOREX-komplex (mitochondrial organization of gene expression complexes). Det kan liknas vid ett löpande band i en fabrik, där de olika genuttrycksmomenten är direkt ihopkopplade med varandra, säger Martin Ott, docent vid institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Mitokondrierna är cellens kraftverk där energi från födan överförs till energi som används i hela cellen. För att hålla mitokondriens processer igång krävs en enorm insats varför samordning av mitokondriens genuttryck behövs.

– Faktiskt deltar en fjärdedel av alla proteiner inuti mitokondrierna till något moment i genuttrycksprocessen. Vår forskargrupp har kommit fram till att det troligtvis har funnits ett stort evolutionärt tryck för att underlätta genuttrycket och MIOREX-komplexen är resultatet, säger Martin Ott.

För att finna MIOREX-komplexen har man tagit hjälp av kvantitativ masspektrometri, superresolution-mikroskopi samt etablerat en metod för att rena och analysera intakta mitokondriella ribosomer.

Kontaktinformation
Martin Ott, docent vid institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, martin.ott@dbb.su.se, alt 08 16 2461

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera