Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2015

Fortsatt forskning om drogförebyggande

Sedan flera år har forskare vid Örebro universitet forskat om idéburna organisationers insatser för att förebygga bruk av alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT). Projektet har nu fått ytterligare 3,5 miljoner kronor från Folkhälsomyndigheten för det fortsatta arbetet under 2015.

Sedan flera år har forskare vid Örebro universitet forskat om idéburna organisationers insatser för att förebygga bruk av alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT). Resultaten beskriver bland annat hur det är att vara projektledare i en idéburen organisation och vilka mervärden och hinder man möter i det arbetet. Projektet har nu fått ytterligare 3,5 miljoner kronor från Folkhälsomyndigheten för det fortsatta arbetet under 2015.

– Det här är sista året av fem i den strategi för ANDT-politiken, som riksdagen beslutade om 2011, säger professor Charli Eriksson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin. Det är ett samarbete mellan forskare och praktiker, som sannolikt får en fortsättning även efter det här året, men troligen på ett annat sätt.

Under 2015 kommer ytterligare delar av det mångåriga projektet att summeras. Projektet har namnet Med kraft och vilja – idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Det handlar om ANDT-förebyggande arbete inom olika områden: skolan, fritiden, hur man arbetar genusinriktat, inom socialt utsatta grupper samt hur man skjuter upp alkoholdebuten hos unga människor.

– En del datainsamling återstår, men huvudsakligen kommer arbetet vara inriktat på att analysera och redovisa resultaten vetenskapligt.

Projektledarnas röst
En del av resultaten presenterades i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift förra året. Där ger man röst åt över 100 projektledare från olika idéburna organisationer. De har fått beskriva vad de har för bakgrund, hur deras arbetsuppgifter ser ut, vilka upplevda hinder och mervärden de ser, vad för kunskap och stöd en projektledare behöver samt vad de det viktigaste de lärt sig av sitt arbete.

– Vi har samarbetat nära i mer än tio år med den här forskningen. De idéburna organisationerna är viktiga resurser för det civila samhället men behöver ekonomiska och politiska förutsättningar. Vi ser att projektledarna anser att arbetet försvåras av kortsiktiga anslag, låg grad av förutsägbarhet och svagt intresse för att sprida kunskaper om deras arbete, säger Charli Eriksson. Ett strukturerat, målinriktat, forsknings- och kunskapsbaserat arbete är viktigt för att nå framgång i det förebyggande arbetet, liksom att samhällets förebyggande aktörer accepterar varandras styrkor och kompletterar varandra utifrån dessa.

Kontaktinformation
Charli Eriksson, tel: 019-301211, e-post: charli.eriksson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera