Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2015

Pilotstudie undersöker spelproblem bland unga hörselskadade

Tidigare undersökning tyder på att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad än andra spelar om pengar. Nu har forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet fått drygt 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att undersöka om det gäller även gruppen döva och hörselskadade.

– Vi vet att det här är en högriskgrupp för ohälsa och ogynnsamma levnadsvanor, säger universitetslektor Karin Fröding, vid Örebro universitet. Döva och hörselskadade ungdomar får inte alltid den skolgång de har rätt till, vilket kan leda till sämre studieprestation och därmed större svårigheter att få arbete. Nu vill vi undersöka hur det är med spelproblem i den här gruppen.

De nu anslagna pengarna ska gå till en pilotstudie där man ska undersöka om det finns spelproblem hos döva och hörselskadade gymnasieungdomar. Forskarna vill också identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, samt skapa ett samarbete för att metodiskt bearbeta de problem som kan finnas eller uppstå i målgruppen.

Kontaktinformation
Karin Fröding, 019-30 21 77, e-post: karin.froding@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera