Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2015

Lärarens roll i klassrummet utmanas av ny teknik

Satsningen på datorer och läsplattor i klassrummen ställer nya krav på lärarna att hantera undervisningen. Tekniken utmanar såväl lärarens tekniska som pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

– Den tekniska utmaningen för lärarna ligger i att inte bli avskräckta av den snabba utvecklingen av både programvaror och digitala läromedel. Den ämnesmässiga utmaningen blir att hantera elevernas tillgång till internet som informationskälla, säger doktoranden Martin Tallvid, avhandlingens författare.

Som ett led i en pågående digitalisering av den svenska skolan har över 250 kommuner genomfört så kallade 1:1- satsningar, det vill säga utrustat elever och lärare med en internetansluten laptop eller surfplatta.Martin Tallvid har under fyra år följt två 1:1-satsningar, som omfattade två kommunala högstadieskolor i Falkenberg samt fyra kommunala gymnasieskolor i Jönköping.

Resultaten visar att införandet av tekniken i skolorna har stor betydelse för hur arbetet i klassrummet ser ut och utvecklas. När eleverna har ständig tillgång till internet uppstår nya beteenden som är svåra att förutse.

– Elever i ett digitaliserat klassrum nöjer sig inte med information endast från läraren, därför krävs kunskaper i både källkritik och i sökning på nätet för att möta elevernas behov. Eleverna kan snabbt kontrollera uppgifter, hitta andra källor och utmana lärarens roll, säger Martin Tallvid.

Huvuddelen av Martin Tallvids material kommer från en utvärdering av 1:1-projektet i Falkenberg. Kommunen var en av de första i Sverige som genomförde en kommunal satsning på IT i skolan och sågs som ett pilotfall. Införandet blev uppmärksammat med studiebesök från över 100 kommuner, utnämning av Falkenberg som årets IT-kommun och satsningen blev mycket omskriven i media.

Genom klassrumsobservationer, intervjuer och enkäter med lärare, elever och rektorer har han försökt fördjupa och nyansera kunskapen om konsekvenserna av digitaliseringen av skolan. En av hans slutsatser är att elevernas otillåtna användning av bärbara datorer och läsplattor inte avtar med tiden, som tidigare forskning visat.

– Istället ser jag att eleverna fortsätter att spela och surfa, men att det normalt sett inte påverkar deras skolarbete. Eleverna gör helt enkelt mer av allt, de klarar av att sköta skolarbetet och blandar det med korta stunder av andra aktiviteter, exempelvis sociala medier, säger han.

FAKTA
Avhandlingens titel: 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Tid och plats för disputation: fredagen den 27 februari 2015, kl. 13.15, Torg Orange, plan 4, hus Patricia, Lindholmen. Fakultetsopponent: Docent Stefan Hrastinski vid Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, KTH
Digital publicering:
http://hdl.handle.net/2077/37829

Kontaktinformation
Martin Tallvid, telefon: 070-720 6461, e-post: martin.tallvid@ait.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera