Tema

Ny vägledning kan avgöra om träd ska fällas eller stå kvar

Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan se på trädens värden för olika intressenter inför beslut om de ska få stå kvar eller fällas.

– Jag har arbetat tillsammans med en grupp myndigheter för att ta fram en världsunik metod för att hantera träd i offentliga miljöer, säger Johan Östberg vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp.

Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer är ett resultat av ett treårigt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, SLU och länsstyrelserna.

Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer, orsakar ibland konflikter mellan olika intressen. Fria eller fälla ger stöd och förståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd. Den behandlar även frågor som rör lagstiftning och handläggning av ärenden samt presenterar en modell som visar hur man kan gå till väga om olika värden kolliderar.

– Fria eller fälla vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner, säger Johan Östberg. Men även beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar och konsulter inom branschen kan ha nytta av den.

Läs mer

Kontaktinformation
Johan Östberg: johan.ostberg@slu.se, 040-41 51 26, 070- 910 81 01

Ny vägledning kan avgöra om träd ska fällas eller stå kvar

 lästid ~ 1 min