Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2015

I kapitalismens Shanghai hålls den kinesiska drömmen vid liv

Shanghai är kronjuvelen i den expanderande kinesiska ekonomin. Många tolkar utvecklingen där och i resten av Kina som att landet sakta men säkert håller på att demokratiseras och bli mer likt västerländska nationer. Men det är en feltolkning, menar sociologen Johan Vaide som i dagarna disputerar med en avhandling om Shanghai som Kinas experiment- och mönsterstad.

Johan Vaide har bott flera år i Shanghai och studerat kommunistpartiets retorik i allt från politiska dokument till officiell platsmarknadsföring. Han har också intervjuat unga kineser om hur de upplever Kinas öppnande gentemot omvärlden. Framförallt har han intresserat sig för hur de förstår sig själva och Shanghai samt hur de engagerar sig i olika former av kommunikation med utlänningar, exempelvis språk- och kulturutbyten, internationella kontakter på jobbet och umgänge i mer informella sammanhang.

Syftet har varit att förstå sig på den ökade öppenheten som på många plan präglat Kinas utveckling de sista decennierna. Johan Vaide har analyserat partiets visioner för det nya Kina, hur dessa visioner implementerats i Shanghai och hur unga kineser anammat det nya framväxande samhället. Hur ska man tolka det faktum att Kina liknar ett kapitalismens Mecka och samtidigt påstår sig vara socialistiskt?

– Den kinesiska ledningen beskriver själva öppningen för marknadsekonomiska principer och utländska investerare som ett led i att ”förbättra kvalitén” på de egna medborgarna och skapa förutsättningar för ett framtida kommunistiskt samhälle, säger Johan Vaide. I städer som Shanghai har unga vuxna kineser möjligheten att utforska och leva ett modernt liv, skaffa sig en gedigen utbildning och arbeta på internationella företag. Detta samtidigt som partiet vill att nationens medborgare ska vara patriotiska och lojala med partiet och dess visioner om det nya Kina.

Kommunistpartiets strategi
Efter Maos död och årtionden av missriktade ekonomiska satsningar som ledde till svält och massdöd bytte det kinesiska kommunistpartiet strategi; för att landet som helhet ska bli rikt måste enskilda individer få blir rika först.

Shanghai blev kommunistpartiets huvudsakliga experimentverkstad där man underlättade för investeringar och testar kontinuerligt olika ekonomiska policys. När nu nya expansiva mångmiljonstäder och ekonomiska frizoner växer upp är det med Shanghai som förebild.

– Många västerlänningar förutsätter felaktigt att de växande rikedomarna och det tillåtande klimatet kommer ett leda till att Kina blir demokratiskt, säger Johan Vaide, som menar att utvecklingen i själva verket bara följer den väg som det kinesiska kommunistpartiet har stakat ut.

Staten stramar åt tömmarna
Det moderna och välmående Kina ska skapas inom ramarna för partiet, som fortfarande kontrollerar stora delar av vad som sker. Exempelvis äger staten fortfarande all mark. Den som hyr den måste vara beredd på att när avtalet närmar sig sitt slut finns risken att det inte förlängs.

– På senare tid har man dessutom kunnat se tecken på att staten stramar åt tömmarna igen, säger Johan Vaide. Han pekar bland annat på statens intensifierade kontroll av Internet.

Om disputationen:
Johan Vaide disputerar den 13 februari mellan kl. 13.15 och 15.00 i Kulturens auditorium i Lund. Opponent är Irene Molina. Avhandlingens titel är Contact Space: Shanghai. The Chinese Dream and the Production of a New Society.
 

Kontaktinformation
Johan Vaide nås på johan.vaide@soc.lu.se, 021-101474

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera