Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2015

535 miljoner till molekylärt medicinskt forskningscentrum

Det nya forskningscentrumet – Wallenberg Centre of Molecular Medicine at Lund University – med fokus på regenerativ medicin, ingår i en nationell plan för att åter ta Sverige till världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne.

– Det är mycket glädjande att Stiftelsen, tillsammans universitetet och regionen, kan bygga upp denna viktiga verksamhet, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

De sjukdomar som centrumet ska inrikta sig på är nerv- och muskelsjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna, blodsystemets sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar samt endokrina sjukdomar. Endokrina sjukdomar är samlingsnamnet för ett antal sjukdomar som beror på hormonkörtlar som inte fungerar som de ska som exempelvis, diabetes, struma och benskörhet.

Regenerativ medicin handlar om att laga, ersätta eller återställa skadad eller förlorad vävnad och dess funktion. Det kan göras med hjälp av transplantation av stamceller som odlas i laboratorium eller med patientens egna stamceller som aktiveras för att utvecklas till önskad celltyp. Det är också viktigt att förstå kroppens egna möjligheter till reparation och hur inflammation, infektion och läkemedel kan påverka denna process.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med 225 miljoner kronor under tioårsperioden 2015-2025 till det nya centrumet i Lund, främst genom anslag till karriärtjänster för unga forskare. Under hösten 2014 presenterades en liknande satsning vid Göteborgs universitet. Syftet är att återföra svensk forskning till en världsledande position inom området.

– Stiftelsen genomför en kraftfull satsning inom life science- området. Vi planerar att anslå 1,7 miljarder kronor under en tioårsperiod för att bland annat skapa ett nätverk bestående av de främsta forskarna runt om i landet, som komplement till SciLifeLab i Stockholm-Uppsala regionen. En annan viktig ingrediens är att öka samarbetet mellan grundforskning, klinisk forskning och läkemedelsindustrin, säger Peter Wallenberg Jr.

– Vi är mycket glada för Stiftelsens långsiktiga satsning I Lund. Den innebär att vi kan rekrytera unga excellenta forskare och stödja dessa i utvecklingen till framstående forskningsledare inom molekylärmedicin. Molekylärt centrum i Lund ska också verka i nära samarbete med övriga forskningsfaciliteter i Sverige. Därmed stärks den nationella forskningen inom området, säger Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet.

– Vid Lunds universitet finns etablerade excellenta forskningsnätverk och en lång tradition av translationell forskning genom nära samverkan mellan universitet, Region Skåne och industrin. Tillgången till stora biobanker, moderna tekniska plattformar och infrastruktur gör att vi kan nå den absoluta forskningsfronten inom molekylär medicinsk forskning, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

För att garantera att den forskning som bedrivs också är av stor betydelse för patienterna och kommer dem till del, ingår en mycket tydlig koppling till sjukvården. Därför går även Region Skåne in med 150 miljoner kronor. Utöver detta går Lunds universitet in med 160 miljoner kronor.

– Det är extremt glädjande med denna möjlighet att stärka avancerad forskning inom universitet och region i områden där samarbetet redan idag väcker internationell uppmärksamhet. Forskningsresultaten kommer svårt sjuka patientgrupper tillgodo samtidigt som samarbetet med life science industrin fördjupas, säger Jonas Rastad, regiondirektör i Region Skåne.

Kontaktinformation
Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 08-545 017 80, kaw@kaw.se. Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 046-222 80 84, 070-594 63 60, gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se. Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne, 044-309 39 25, jonas.rastad@skane.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera