Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2015

Sveriges starkaste kluster för dataanalys i Skövde

Forskningsmiljön för dataanalysforskning, även kallat Big data , vid Högskolan i Skövde expanderar sin verksamhet med hjälp av nytt forskningsstöd.

Big data är digitalt lagrad information som är av sådan storlek att det är svårt att bearbeta och analysera den med den med traditionella databasmetoder. Vid Högskolan i Skövde har man sedan flera år forskat inom området för att hitta enklare sätt att hantera, programmera och utnyttja dataanalys i olika sammanhang.

– Vi har en medveten strategi vid Högskolan i Skövde att vara en stark och nytänkande forskningsmiljö inom informationsteknologi då det finns stora samhällsvinster med den här typen av forskning. Finansieringen som vi nu fått från KK-stiftelsen är ett erkännande för den forskning vi bedriver och med nya medel får vi förutsättningar att vidareutveckla grundforskningen inom området vilket känns väldigt roligt, säger Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Forskningen inom Big data kan i förlängningen även appliceras på exempelvis att analysera information i sociala medier, inom försvar- och säkerhetsområdet eller inom sjukvården.

– Forskningen handlar i grunden om att hitta mönster i olika källor av data eller information och kombinera olika strömmar av information för att få fram bättre beslutsunderlag för användaren. Den forskningsmiljö som vi utvecklar nu kommer bland annat att hantera information från området bioinformatik, där vi redan har tillgång till stora mängder data i befintlig forskning på Institutionen för Biovetenskap, säger Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde.

FAKTA
Under de närmaste fem åren får forskningsmiljön för dataanalys vid Högskolan i Skövde 7,8 miljoner kronor i bidrag från KK-stiftelsen. Under den perioden kommer man tillsammans med Högskolan i Halmstad och SICS Swedish ICT AB (koordinator) att gå djupt i grundläggande forsknin så att analysmetoderna kan ta ett rejält steg framåt.

Kontaktinformation
Göran Falkman, bitr. professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 83 35 Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 83 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera