Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2015

Lokalproducerad mat tolkas på många olika sätt

Att äta och producera lokalproducerad mat presenteras ofta som ett avgörande steg mot att göra vår konsumtion mer hållbar. I en ny avhandling visar Sofie Joosse, forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet, att det finns en mängd olika sätt att se på vad lokal mat egentligen är. Hon visar också vilken viktig roll mellanhänder som matkassetjänster har för att lyfta lokalproducerad mat.

Innan det är möjligt att göra några påståenden om potentialen hos lokalproducerad mat behöver vi först förstå vad lokalproducerad mat faktiskt är. I sin nya avhandling reder Sofie Joosse ut vad lokal mat egentligen är för något och undersöker hur, när, varför och vem som kategoriserar matprodukter som lokala.

Genom att kartlägga var folk köper sin lokala mat och genom att diskutera människors kylskåp och konsumtionsmönster drar Sofie Joosse slutsatsen att lokal mat innebär en variation av förståelser, antaganden och förfaringssätt. Konsumenter tenderar att diskutera lokal mat på ett liknande vis men har trots det fundamentalt olika sätt att äta lokalproducerat på. Det kan handla om allt från att odla hemma eller att prenumerera på matkassar till att delta i kollektiva köpgrupper eller bjuda på lokalproducerade lyxmiddagar.

– Jag ser att lokal mat är ett öppet koncept som attraherar många människor som ofta har ganska olika matvanor. Vad människor räknar till lokalproducerad mat beror mycket på deras vardagslogistik och idéer från personer i deras sociala kretsar, så som familjemedlemmar och vänner, säger Sofie Joosse.

Den mesta forskningen på lokal mat fokuserar direkt på samspelet mellan bönder och konsumenter. I kontrast till detta visar Sofie Joosses avhandling att så kallade ”kuratorer” spelar en viktig roll i den sociala produktionen av lokal mat. Kuratorer inkluderar aktörer som ”bondens marknad”, men också tjänster som erbjuder färdiga matkassar, matbloggar och appar. Dessa kuratorer tolkar, översätter och formar marknaden genom att sortera, värdera och tillskriva värden till utvalda matprodukter och tillhandahåller generella eller personanpassade rekommendationer till konsumenter. I avhandlingen visar Sofie Joosse att kuratorernas makt inte ska underskattas. Till exempel har matkasse-tjänsterna stort inflytande på matvanorna hos prenumeranterna eftersom den har stor påverkan på deras konsumtionsvanor.

– Traditionella alternativa matnätverk försöker göra sig av med mellanhänderna men jag ser att den grupp mellanhänder som jag har undersökt är mycket viktig för konstruktionen av lokal mat och har stort inflytande på konsumenters matval. Forskare och politiker som intresserar sig för området har mycket att vinna på att uppmärksamma kuratorernas roll, säger Sofie Joosse.

Läs eller ladda ner hela avhandlingen Is it local? : A study about the social production of local and regional foods and goods i fulltext.

Kontaktinformation
Sofie Joosse, tel: 018-471 7382, 0730-769 441, e-post: Sofie.Joosse@kultgeog.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera