Artikel från VTI
27 januari 2015

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Runt om i landet byts gammaldags belysning mot miljövänligare lampor längs vägar och i städer. Men trots att de moderna lysdioderna sparar energi så kan de på längre sikt vara ett hot mot djur och människor.

– Det har gjorts så lite forskning att man bör vara försiktig, säger Annika Jägerbrand, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Det är på uppdrag av Energimyndigheten som VTI har studerat den nya belysningens effekt på miljön och olika hållbarhetsaspekter.

– Det går att göra stora besparingar med den nya tekniken eftersom lamporna drar mindre energi, säger Annika Jägerbrand.

Men det finns också miljömässiga nackdelar med de nya LED-lamporna, till exempel miljöfarliga metaller. Därför har det tagits fram listor över vad beslutsfattare kan tänka på inför bytet av belysning.

– Det är till exempel viktigt att ha kunskap om lampornas livslängd och om materialet kan återvinnas.

Undersökningen visade också att det har gjorts ytterst lite forskning om LED-lampornas långsiktiga effekt på djur och människor.

– Ingen vet vad som händer med invånarnas sömnrytm om hela städer byter till lysdioder, vad man däremot vet är att människor påverkas av lysdiod-ljuset, men inte hur mycket och ifall utomhusbelysning kan påverka människors hälsa. Ljuset utomhus påverkar nattaktiva djur som insekter och fladdermöss, och ett byte till lysdioder kan öka den påverkan säger Annika Jägerbrand.

Kontaktinformation
Presskontakt VTI: Andreas Schander. Telefon: 013–204208. Mobil: 0709–218286

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera