Tema

IKT + sport = Sveriges nästa exportframgång

Aktörer från alla delar i sportens ekosystem träffas för att starta arbetet med att ta fram en nationell strategi för ökad innovationskraft inom sportområdet. Med utgångspunkt i den snabba teknikutvecklingen och ändrat användarbeteende kring mobila sporttjänster – både för utövande och för upplevelse av sport – ska möjligheter, utmaningar och behov identifieras.

Den globala sportbranschens omsättning uppskattas till över 10 000 miljarder kr per år. Av detta har Sverige idag en mycket liten del, endast 8 promille, ca 80 miljarder kr per år. Andelen är speciellt liten om den ses i förhållande till aktivitets- och prestationsnivån bland svenskar, både bland motionärer och elit.

Sverige har en unik ställning med stark ingenjörs- och IKT-kunskap kombinerat med ett mycket stort sportintresse. Det finns ett utbrett föreningsliv och elitidrottare blir folkkära kändisar. Sportevenemang drar stor publik och sport är temat för lördagsunderhållningen i flera av de största TV-kanalerna.

Det finns därför en stor potential för Sverige att positionera sig som ett föregångsland både vad gäller uppkopplade sportupplevelser och digitala tjänster och produkter för utövande och konsumtion av sport.

Forskningsinstitutsgruppen Swedish ICT har fått i uppdrag från VINNOVA att leda ett samverkansprojekt med målet att ta fram en nationell strategi för att skapa förutsättningar för innovationer inom framtidens sport och sportupplevelser. I Sverige finns idag ett antal lokala initiativ men det saknas en nationell samordning.

– Genom en nationell satsning på att skapa bättre förutsättningar för innovationer inom sportområdet kan vi bidra till att skapa Sveriges nästa exportframgångar på en global och växande marknad, samt att göra sporten mer tillgänglig för fler utövare och mer interaktiv för publiken, både de som är fysiskt på plats och de som följer eventet i något digitalt medium, säger Jin Moen initiativtagare till en nationell strategi och Affärs- och Innovationsområdeschef på Swedish ICT.

FAKTA
Aktörer som deltar i projektet är, förutom Swedish ICT (med bolagen Acreo, SICS och Interactive Institute): Riksidrottsförbundet, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Peak Innovation, IBM, Elpex Sweden, Fiber Optic Valley, Dala Sport Academy, WeMeMove, Qualisys, Malmö högskola, Nationellt Vintersportscentrum vid Mittuniversitetet, SISU/Västsvenska idrottsförbundet, Friskis & Svettis, Finnkampen/Friidrottsförbundet, Stockholms universitet. mfl. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med GIH och dess partners.

Läs hela projektbeskrivningen här https://www.swedishict.se/business-areas/internet-of-sports

Om Swedish ICT: Swedish ICT är en grupp av forskningsinstitut inom Informations- och kommunikationsteknik som samverkar med industri och offentlig sektor för att omsätta forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster.

I gruppen ingår Acreo Swedish ICT, Interactive Institute Swedish ICT, SICS Swedish ICT och Viktoria Swedish ICT. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av näringslivet. www.swedishict.se

Kontaktinformation
Jin Moen, Affärs- och Innovationsområdeschef Internet of Sports Swedish ICT. Tel: 0707 25 44 85. Mail: jin.moen@swedishict.se

IKT + sport = Sveriges nästa exportframgång

 lästid ~ 2 min