Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2015

Varför andra är smartare med dina pengar

När det kommer till ekonomiska beslut, vet du vad som är bäst för dig? Eller är det smartare att delegera besluten till någon annan? I en studie visar forskare att låta någon annan sköta dina affärer kan hjälpa dig undvika kostsamma misstag.

Vi lider mer av att förlora en krona än vi får tillfredsställelse av att tjäna en krona. Den här dåligt kalibrerade rädslan att förlora kallar forskarna förlustaversion. Det är en benägenhet som kan få oss att tänka irrationellt och fatta sämre ekonomiska beslut.

– Förlustaversion kan hindra människor från att köpa tillgångar med risk eller från att delta i aktiemarknaden trots att det sannolikt är lönsamt för dem, säger Erik Wengström, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Förlustaversion har använts för att förklara alltifrån skattesmitning och bostadsmarknaden till professionella golfspelares beteende. För att undersöka om det går att undgå de negativa effekterna av förlustaversion har Erik Wengström, tillsammans med kollegorna Ola Andersson och Jerker Holm, genomfört ett storskaligt ekonomiskt experiment på ett slumpmässigt urval av den danska befolkningen.

I experimentet fick deltagarna göra en serie val mellan två olika spel om pengar. Ett säkert spel och ett spel med större risk där deltagarna kunde förlora pengar men som också gav högre vinster. Deltagarna delades in i olika grupper. En kontrollgrupp fattade beslut åt sig själva, en annan grupp fattade beslut åt andra och en tredje åt både sig själv och andra.

I de säkra spelen valde deltagarna, oavsett vilken grupp de tillhörde, ungefär samma risk. När deltagarna kunde förlora pengar visade de större motvilja att ta risk. Men deltagarna i gruppen som tog beslut åt andra var mindre påverkade av risken att förlora pengar och fick i genomsnitt högre avkastning.

– Vår studie visar alltså att ett sätt att minska de negativa effekterna av förlustaversion kan vara att låta någon annan fatta beslutet åt dig, säger Erik Wengström.

Studien visade också att de som valde både för sig själva och andra betedde sig precis som de som bara valde för andra. Så det spelade ingen roll om beslutsfattaren själv fick betalt eller inte. Resultaten kan ha betydelse för förvaltning av finansiella tillgångar och utformningen av olika bonussystem för de personer som fattar ekonomiska beslut.

FAKTA
Artikeln, Deciding for others reduces loss aversion, som baserats på forskarnas studie kommer att publiceras i Journal of Mangement Science. Studien finansierades av Konkurrensverket i Sverige och Carlsbergsfonden i Danmark.

Länk till artikeln Deciding for other reduces loss aversion som ska publiceras i Management Science.

Kontaktinformation
Erik Wengström, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Tel: 0708 396 111, e-post: erik.wengstrom@nek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera