Tema

Nytt verktyg utvecklar poppelodlingen

Nya produktionsmodeller för snabbväxande poppel i Sverige kan få stor betydelse som verktyg för skogsbolag, skogsägare, virkesinköpare, entreprenörer och konsulter. Birger Hjelm vid Sveriges lantbruksuniversitet har utarbetat dem i sin doktorsavhandling. Produktionsmodellerna kan användas för att planera och sköta poppelodlingar och även i ekonomiska kalkyler.

– Snabbväxande poppel har en mycket stor utvecklingspotential i Sverige, inte minst som en framtida bioenergiresurs, säger Birger Hjelm, doktorand vid Institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU.

Poppel är ett introducerat trädslag i Sverige som odlas främst för bioenergi och massavedsproduktion. Den är en av de trädarter som har störst tillväxt.

Med hjälp av produktionsmodellerna kan man skatta biomassa och volym i poppelplanteringar. Det finns modeller för poppel i andra länder/regioner och det finns modeller för andra trädslag i Sverige (till exempel gran, tall, björk asp etc). Det går att använda dem också men resultatet blir mer tillförlitligt med modeller som är anpassade till poppel i Sverige.

De utvecklade modellerna kan också användas för att skatta stubbar och rötter vilka har visat sig innehålla rikligt med biomassa. Men om man börjar använda den resursen i större skala måste de miljömässiga konsekvenserna utvärderas först.

Birger Hjelm, från Värnamo, arbetade som skogsarbetare men under en praktik på dåvarande Institutet för skogsförbättring i Svalöv, Skåne, (nuvarande Skogforsk) blev han intresserad av skoglig produktions- och fältforskning och bestämde sig för att söka till jägmästarlinjen.

– Jag har alltid gillat att vistas i naturen, och skog i alla dess former är en fantastisk miljö och resurs att utveckla och förvalta. Vad jag verkligen uppskattar i min forskning är att sammanställa och analysera fältresultat, utveckla modeller och se att de verkligen kommer till en praktisk nytta i slutänden, säger Birger Hjelm.

Resultaten från Birger Hjelms avhandling finns i två Fakta Skog och har också presenterats på seminarier och konferenser.

Avhandlingens titel:Empirical Models for Estimates of Volume and Biomass of Poplars on Farmland in Sweden.

Kontaktinformation
Birger.Hjelm@slu.se, tel 018-67 26 54, 076-227 00 58

Nytt verktyg utvecklar poppelodlingen

 lästid ~ 1 min