Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2015

Havsförsurning kan förändra smaken på räkor

En vetenskaplig studie publicerad i Journal of Shellfish Research visar att mänsklighetens utsläpp av koldioxid har potential att påverka inte bara mängden skaldjur utan även smaken på dem – något som i sin tur kan påverka både näringslivet och våra kulturella traditioner.

– Vi vet att havsförsurning påverkar förvärv och lagring av energi i marina djur så vi förväntade oss en viss effekt, men vi blev förvånade av tydligheten i resultaten, säger forskaren Sam Dupont vid Göteborgs universitet.

Under de senaste två århundradena har avskogning och intensiv förbränning av fossila bränslen ökat koldioxidhalten i atmosfären och genom försurade havsvatten i grunden förändrat havens kemiska sammansättning. Under det senaste årtiondet har forskare samlat bevis för att denna havsförsurning drastiskt kan påverka marina arter och ekosystem, bidra till en global kris i den biologiska mångfalden, samt påverka vissa kommersiellt viktiga skaldjursarter.

Ny forskning som bedrivs vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Kristineberg (av forskare från Göteborgs universitet, University of Quebec i Rimouski, och Plymouth University) har nu visat ett annat sätt på vilket havsförsurningen kan påverka fisk och skaldjur – genom att testa effekter på räkors smak, konsistens och utseende.

– Det är välkänt att havsförsurning kan påverka marina organismer, inklusive skaldjur, men det är första gången som dess effekt på smaken utreds, säger Piero Calosi, forskare vid University of Quebec i Rimouski.

Havsförsurningen ledde inte bara till ökad dödlighet hos räkorna – lokala provsmakare kunde även identifiera skillnader i räkornas smak och utseende. Vid smaktester föredrogs de räkor som odlades i förhållanden som är representativa för de nuvarande havsförhållandena tre gånger så mycket som räkor som under tre veckor exponerades för "framtida havsförutsättningar".

Havet och fisket har alltid spelat en viktig roll i Sverige, och västkusten är känd för hummer, ostron, havskräfta, musslor, fisk och kanske framförallt räkor. Globalt förväntas beroendet av marint protein fortsätta att öka med den ökande världsbefolkningen, och räkor är i dag det skaldjur som konsumeras mest i USA. Men marina organismer är mycket mer än protein. De är en central del av vår kultur och våra traditioner, och smaken är en av de faktorer som påverkar konsumenters beteende mest. Utan globala och lokala åtgärder mot förändringar på grund av havsförsurning finns risken att försurningens inverkan på smak kan påverka näringslivet.

När det kommer till försurning av haven menar forskarna att det bara finns ett alternativ: vi måste minska våra utsläpp av koldioxid.

– Försurningen av havet brukar kallas för ”den tysta stormen” eftersom du inte kan se den, du kan inte höra den och du kan inte känna lukten av den, men vår forskning tyder på att du kan känna smaken av den, säger Sam Dupont.

FAKTA
“First Evidence of Altered Sensory Quality in a Shellfish Exposed to Decreased pH Relevant to Ocean Acidification”. Författare: Sam Dupont, Emilie Hall, Piero Calosi och Bengt Lundve. Källa: Journal of Shellfish Research, 33(3):857-861. 2014. Publicerad av: National Shellfisheries Association

Referenslänk: DOI Referenslänk: URL

Kontaktinformation
Sam Dupont, forskare
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
sam.dupont@bioenv.gu.se | +46 31 786 9531

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera