Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 januari 2015

Ovanlig ökning av antalet krig

Antalet krig har under 2014 överstigit tio, vilket är högt om man ser till perioden efter millennieskiftet. Ökningen från sju krig 2013 till dagens tal är också den kraftigaste på femton år. Detta uppger forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), Uppsala universitet, i en preliminär uppskattning av konfliktläget i världen vid utgången av 2014.

Flera av de pågående krigen har också mycket höga dödstal, framförallt konflikterna i Syrien och Irak. Den stora ökningen beror delvis på att helt nya krig har blossat upp, som krigen i östra Ukraina där UCDP skiljer de två separatistgrupperna från varandra. 

Men 2014 innebar också en eskalering i konflikter som tidigare varit mer lågintensiva; det sju veckor långa Gaza-kriget är den dödligaste konfrontationen mellan Israel och palestinska grupperingar på två årtionden. Förutom dessa pågår utdragna krig i Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Somalia och Jemen. Möjligen kommer också Sydsudan att räknas in, när informationen har analyserats närmare. 

Krig definieras som en väpnad konflikt där minst 1.000 personer dödats i strid under ett år. Till detta kommer mindre intensiva väpnade konflikter där 25-999 människor dödats. Vissa av de mindre intensiva konflikterna har sett en ökad aktivitet under 2014, exempelvis den mellan Armenien och Azerbajdzjan. Dock är det ännu för tidigt för att kunna uppskatta det totala antalet konflikter då detta arbete kräver mer efterforskningar av forskarna vid UCDP.

– Dessa data borde ge det internationella samfundet starkare skäl att verka för att konflikterna i Mellanöstern inte trappas upp ytterligare utan istället finner fredliga lösningar. Även utvecklingen i Afghanistan bör följas noga sedan NATO:s militära operation avslutats, säger projektledare Therése Pettersson. 

Forskarna pekar dock på några positiva händelser under året. Ett fredsavtal har ingåtts i en långvarig konflikt i Mindanao i Filippinerna. 

– Det är ett avtal som överbryggar konflikter mellan kristna och muslimer. Det är också det första där en kvinnlig chefsförhandlare står som första namn på dokumentet. Även fredsprocessen i Colombia har fortsatt framåt, sedan presidenten fått nytt mandat i valet tidigare under året och en general släppts av gerillan, konstaterar professor Peter Wallensteen.

Kontaktinformation
För mer information: projektledare Therése Pettersson 070 649 6491 eller professor Peter Wallensteen 070 – 675 2679

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera