Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2014

Stort forskningsanslag till VTI

Hur ser en cykelolycka ut och varför sker cykelolyckor? Ofta också med allvarliga skador och ibland dödsfall. VTI får nu tolv miljoner kronor för att skapa en stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond finansierar för första gången ett helt forskningsprogram på temat oskyddade trafikanter. Forskningsprogrammet syftar till att höja säkerheten för hjulburna oskyddade trafikanter, framför allt cyklister, men också MC-förare och mopedister.

– Jag är glad för den här satsningen eftersom vi har så mycket mer att undersöka och forska på. Och det här är i allra högsta grad ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som många forskare på VTI kommer att delta i. Det är också ett projekt som kan kompletteras med annan forskning för att bygga en ännu större och bredare kompetens och forskningsverksamhet inom ett område där behoven är stora, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

– För oss på Länsförsäkringar är det viktigt att förebygga skador. För att vara i framkant krävs en djupare och bredare kunskap om hur och varför olyckor sker. De oskyddade trafikanterna är de mest utsatta och unga trafikanter färdas ofta på cyklar eller andra tvåhjuliga fordon. Vi vet att cykelolyckorna ökar kraftigt, dödsolyckorna har mer än fördubblats från 2013 till november 2014, säger Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar.

– Att samarbeta i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med VTI, som är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn, känns helt rätt., säger Maria Wedin.

FAKTA
Forskningen har fokus på cykel och innehåller sammanlagt nio olika delprojekt som handlar om allt ifrån krocktester till beteendestudier. Projekten hos VTI ska bland annat titta närmare på följande områden:

– Säkerhetsegenskaper hos fordonet. Cykelns utformning påverkar sannolikt betydelsen för skadeutfallet vid en omkullkörning. 

– Hur beter sig de hjulburna oskyddade trafikanterna, cyklisterna, mopedisterna och MC-förare, i trafiken? Hur väl efterlever cyklister trafikregler? Hur ser vägar, övergångsställen, tunnlar ut? Är trafikmiljön anpassad för oskyddade trafikanter som många gånger är hänvisade till väggrenen?

– Icke försäkringspliktiga hjulburna oskyddade trafikanter. Cyklister ökar i antalet, vilka behov på infrastruktur och försäkringsskydd medför detta?

– VTI ska ta fram en modell för säker ”transport” för oskyddade trafikanter som kan ligga till grund för riktade aktiviteter: informationskampanjer, utrustning, förbättrad drift och underhåll samt utveckling av försäkringsskydd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera