22 december 2014

Nanofilter renar smutsig industri

Miljöfarligt processvatten från industrier kan filtreras med nanofilter. Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat prototyper som ska testas inom industri och kommun i Spanien.

Aji Mathew biträdande professor vid Luleå tekniska universitet med sina doktorander Peng Liu och Zoheb Karim med prototyper av nanofilter.

Prototyper av nanofilter med hög kapacitet för rening av miljöfarligt processvatten från bland annat industrier har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet. Forskningen som sker i samarbete med Imperial Collage i Storbritannien har nått ett genombrott i och med prototyperna och de ska nu ska testas vid några industrier i Europa.

– Det är filter av helt biobaserad nano cellulosa som ska användas för första gången i skarpt läge och testas inom en tryckindustri och vid kommunal vattenrening i Spanien. Det är många som vill vara med på det här och senast var det representanter för gruvindustrin som kontaktade mig och jag har till och med fått förfrågningar från en stor handelskedja i Storbritannien, säger Aji Mathew biträdande professor inom materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har på ett pappersark, en billig restprodukt från pappersindustrin, fixerat ett tunt ytlager av nanocellulosa med hög filtreringskapacitet. Pappersarken har sedan rullats i flera lager och konstruerats till fyra olika prototyper, kallade patroner, som ska testas. De har hög kapacitet och kan filtrera bort tungmetalljoner från industriellt processvatten, färgrester från tryckindustri och i kommunala reningsverk från humus som försurar dagvatten. Under nästa år kommer större ark med ett lager av nano cellulosa att tillverkas och formas till patroner, och ett tiotal sådana placeras sedan i en filterbox.

– Varje sådant här membran har olika slags ytor beroende på vilken slags förorening det handlar om, koppar, järn, silver, färgämnen, nitrater och liknande, säger hon.

Bakom forskningen, som huvudsakligen finansieras av EU, står ett konsortium med forskningsinstitut, universitet, mindre företag och processindustrier. Det koordineras av Luleå tekniska universitet under ledning av Aji Mathew. Hon pratar om att i nästa steg söka mer pengar från EU för att skala upp till industriell nivå.

– Alfa Laval är väldigt intresserad av det här och i början av 2015 går jag in med en andra ansökan till EU:s ramprogram Horizon 2020 med siktet inställt på att få till en fullskalig demonstrationsanläggning, säger hon.

Två av Aji Mathews forskarstuderanden Peng Liu och Zoheb Karim är också djupt engagerade i forskningen om nanofilter.

– Jag fokuserar på hur de här membranen kan filtrera bort tungmetaller genom att mäta olika material som t ex nanokristaller och nanofibrer för att fastställa deras kapacitet att absorbera och min kollega fokuserar på hur man tillverkar membran, säger Peng Liu doktorand inom Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera