Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2014

Social ojämlikhet dödar

När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

– Vi vet sedan tidigare att ekonomiska resurser spelar stor roll för vår hälsa och dödlighet, och att sambandet ser olika ut för män och kvinnor. I vår studie har vi kunnat visa att relativ inkomst, eller det som vi kallar relativ deprivation, och upplevelsen av att ha mindre resurser än ändra i jämförbara grupper, påverkar vår hälsa negativt, säger Monica Åberg Yngwe, CHESS, Stockholms universitet.

Forskarna Naoki Kondo och Monica Yngwe Åberg kunde visa att det finns ett signifikant samband mellan den relativa inkomsten och dödligheten. De kunde också visa att dödligheten sjönk mer bland män med mycket höga inkomster än bland de med låga inkomster. Bland kvinnor med låga inkomster ökade till och med dödligheten sedan 1990-talet för de med lägst inkomster, trots att andra gruppers dödlighet under den här perioden sjunkit.

– Slutsatsen är att inkomstrelaterad ojämlikhet bland män och kvinnor i arbetsför ålder i Sverige har ökat sedan 1990-talet, säger Monica Åberg Yngwe.

Allra sämst tycks det alltså vara för kvinnor med låga inkomster som halkar efter mer än alla andra. De här sambanden gäller också för unga människor där upplevelsen av att inte ha råd att köpa det som man tror att andra har, har ett samband med hälsobesvär för ungdomar av båda könen.

FAKTA
Docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe, CHESS, Stockholms
universitet, har nyligen slutrapporterat projektet Könsskillnader i ekonomiska
resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation.
Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

I framtiden vill Monica Åberg Yngwe fördjupa studierna och gå vidare med att bättre förklara exakt hur den sociala jämförelseprocesserna påverkar hälsan och till och med dödligheten.

Läs mer om projektet här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera