Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2014

Kommunicerande fordon höjer säkerhet och minskar bränsleförbrukning

Ett fordonsprojekt har kommit fram till lösningar som förbättrar informationsöverföringen mellan lastbilar och därmed kan göra transporter både säkrare och effektivare. Projektet har studerat möjligheterna med så kallade intelligenta transportsystem, där fordon kommunicerar med varandra.

Upp till 20 procent av bränsleförbrukningen hos tunga fordon kan sparas med hjälp av samverkande intelligenta transportsystem som nyttjar ny kommunikationsteknik baserad på trådlös kommunikation. I projektet RelCommH (Reliable Communication for Heavy vehicles) har tekniken använts för att köra tunga fordon i tågformation med ner till 10 meters avstånd mellan fordonen. Detta förutsätter dock att en robust trådlös kommunikationslänk kan upprättas mellan fordonen, vilket har studerats och demonstrerats i projektet. Resultat från projektet kommer att bidra i framtida standardisering av fordonståg.


Projektet har studerat trådlös kommunikation direkt mellan fordon enligt den nya ETSI-standarden ITS-G5. Denna standard stödjer även informationsutbyte mellan fordon och väginfrastruktur och informationen kan användas till att göra fordonen och därmed trafiken intelligentare med hjälp av så kallade kooperativa funktioner. Funktioner som kan bidra till minskad bränsleförbrukning, säkrare transporter samt ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Projektet har fokuserat på den kooperativa funktionen fordonståg som genom korta avstånd mellan fordonen minskar bränsleförbrukningen. Frågeställningar har bland annat varit vilken information som behöver utbytas mellan fordonen för att kunna hålla korta avstånd med hög säkerhet.

Det frekvensband standarden har fått sig tilldelat ligger vid 5.9 GHz, vilket är en hög bärvågsfrekvens för att vara kommunikation som använder sig av flervägsutbredning mellan sändare och mottagare. Det har fått till följd att kommunikationen är känslig för bland annat skuggning och om det saknas visuell kontakt mellan sändar- och mottagar-antenn kan information gå förlorad på grund av dålig signalkvalitet. Placeringen av antennerna har därmed stor betydelse för överföringens kvalitet och speciellt viktigt är detta på de stora, tunga, fordonen. Projektet har visat hur man kan öka kvaliteten på överföringen genom att placera antenner i lastbilarnas backspeglar samt genom användning av multipla antenner i kombination med specialanpassade radios och smarta sändscheman.

I projektet har pålitligheten hos den trådlösa kommunikationen studerats i scenarier med tunga fordon i fordonståg, dels enligt den standard som föreslagits av ETSI, och dels enligt en reviderad variant av standarden som tagits fram i projektet och innehåller en rad förbättringar. För att uppfylla framtida funktionssäkerhetskrav är det viktigt att den trådlösa kommunikationen är pålitlig om standarden ska kunna införas brett och säkrare, effektivare och bränslesnålare transporter ska vara möjliga att uppnå.

FAKTA
RelCommH är ett tvåårigt och forskningsprojekt som finansieras av VINNOVA i FFI-programmet fordonsutveckling. Deltagare är SP, Volvokoncernen, Scania, Kapsch TrafficCom samt Qamcom Research & Technology. Projektet avslutades på den högteknologiska testbanan AstaZero i Borås.

http://www.sp.se/sv/index/research/relcommh/sidor/…

https://www.youtube.com/watch?v=rtfC3Fj068o&featur…


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera