Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2014

Testbädd siktar mot nya 3D-papper

Innventia har beviljats stöd på 2,75 miljoner kronor från VINNOVA för att etablera en fullskalig testbädd för processer att tillverka högdeformerbara papper. Detta gör det möjligt att verifiera nya produktkoncept och kommer på sikt att medföra en minskning av icke nedbrytbart avfall och mer energieffektiva produktionsprocesser.

I januari 2015 påbörjas en utbyggnad av Innventias pilotanläggning FEX med nya enheter för att tillverka högdeformerbara papper. Enheterna kommer att vara modulära och användas separat eller tillsammans med pilotpappersmaskinen FEX. Utbyggnaden är starten på ett nytt projekt kallat PhD-papper som syftar till att etablera en fullskalig testbädd för processer att tillverka högdeformerbara papper. Dessa processer kommer att dels bredda designfönstret för skogsråvarubaserade fiber-material och dels skapa verifieringsmöjligheter för nya användningsområden och marknader.

Med hjälp av ett industrikonsortium och Innventias samlade kunskapsbas och maskinpark kommer nya teknologier som är industriellt gångbara att göras tillgängliga för verifiering av nya produktkoncept. Under projektet kommer värdekedjor för såväl nya som existerande produkter med breddade egenskaper att identifieras. En tänkbar applikation är 3D-förpackningar. Traditionellt har papper endast använts för att tillverka förpackningar med plana ytor. Det som begränsat användningen av papper till 3D-förpackningar, d v s med krökta ytor, är avsaknaden av industriella processer för att producera pappersmaterial med hög töjbarhet i tvärriktningen.

– Syftet med investeringen är att möjliggöra verifiering av nya energieffektiva tillverkningskoncept för papper som till exempel gör det möjligt att ersätta en del av dagens 3D-förpackningar i plast och därmed minska mängden icke bionedbrytbara plastavfall, säger projektledaren Mikael Magnusson.

FAKTA
PhD-papper är ett tvåårigt projekt med en total budget på 8.1 miljoner kronor varav VINNOVA, står för 2.75 miljoner. I projektet medverkar Innventia, Gruppo X di X Gruppo, BillerudKorsnäs, Stora Enso och Tetra Pak.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera