Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2014

Stor satsning på mjukvaruforskning

Svensk industri måste, för att öka sin konkurrenskraft, fortsätta förbättra sin mjukvaruutveckling. KK-stiftelsen satsar nu drygt 30 MKr på forskning inom mjukvaruområdet där målet är att ta fram beslutsstödsystem som svarar på industrins behov och krav.

I projektet samarbetar BTH, Blekinge Tekniska Högskola, med Mälardalens högskola och SICS. med Mälardalens högskola och SICS.

Fler och fler system är idag mjukvaruintensiva och företagen får det allt svårare att leverera lösningar med hög kvalitet och som uppfyller kundernas krav på kostnad och leveranstid.

KK-stiftelsen satsar därför drygt 30 MKr i ett projekt med målet att ge industrin ett beslutsstödsystem som hjälper företagen att förbättra konkurrenskraften att genomföra mjukvaruprojekt. Det finns ett behov av att kunna ta bättre beslut avseende till exempel när ett företag ska utveckla mjukvaran själv, använda öppen källkod eller köpa mjukvarukomponenter från andra.

– Målsättningen är att ta fram ett beslutsstödsystem som svarar på branschens behov och krav. Då krävs en helhetssyn och en förmåga att kunna balansera funktionalitet, kostnader, kvalitet och samtidigt hantera riskerna, säger professor Claes Wohlin, projektledare vid BTH.

FAKTA
I projektet samarbetar BTH med Mälardalens högskola och SICS. Tillsammans har de en unik kompetens inom området. Projektet heter ORION – Beslutsstöd för komponentbaserad mjukvaruutveckling för inbäddade system.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera