Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2014

EU:s största råvarusatsning någonsin

Stark råvaruforskning i Luleå ger miljonprojekt. European Institute of Technology (EIT) har beviljat etableringen av en ny Knowledge Innovation Community (KIC) ”RawMatTERS”. Bakom RawMatTERS står ett konsortium med mer än 100 partners från 22 länder inom EU. Luleå är en av sex orter som får ansvar för en del av satsningen, en satsning som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb.

Swerea MEFOS har haft en betydande roll i arbetet bakom RawmatTERS. Konsortiet spänner över hela värdekedjan och ses som det starkaste partnerskap som någonsin etablerats inom råmaterialsektorn. Professor Lawrence Hooey vid Swerea MEFOS har ingått i den internationella grupp som skrivit hela ansökan och därmed skapat förutsättningar för det vinnande konsortiet. Lawrence har gedigen bakgrund inom gruv‐ och stål industri och är adjungerad professor och docent vid Uleåborgs universitet.

− Arbetet med ansökan har varit mycket intressant. Samtliga partner i Europa har bidrag till ett vinnande forskningskoncept, med fokus på samarbetet mellan industri, institut och akademi, säger Lawrence Hooey, Swerea MEFOS.

RISE Research Institutes of Sweden där Swerea MEFOS ingår är också som partner knutna till co‐location centre i Luleå. Målet är att stärka innovationsförmågan i råmaterialsektorn genom nya lösningar inom bland annat tillverkning och återvinning samt utveckling av alternativa material. Man vill också göra sektorn mer attraktivt för unga människor genom att utveckla master‐ och doktorandprogram i nära samarbete med utbildning, forskning och industri.

− Nu ser vi fram emot nästa fas i arbetet där vi tillsammans med LTU som koordinator och övriga partners ska bygga upp centret i Luleå. Vi hoppas på att kunna bedriva många spännande projekt och därmed bidra till implementering av fler forskningsresultat och en stärkt europeisk industri. Dessutom ser vi att våra pilotanläggningar har ett mycket stort värde för europeisk metallindustri, och genom vår medverkan ser vi en möjlighet att göra den tillgänglig för en bredare kundkrets, säger Mats Sundgren, vd på Swerea MEFOS.

FAKTA
Partners i co‐location centre Luleå är Atlas Copco, Aughinish Alumina (IE), Boliden Mineral, Geological Survey of Denmark (DK), Chalmers tekniska högskola, Trinity College Dublin (IE), Uppsala universitet, University of Limerick (IE), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers.

I uppstartsfasen har deltagarna tillgång till upp till fyra miljoner euro, motsvarande 37 miljoner kronor, för att komma igång.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera