Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2014

Biogas research center – dubbelt så stort dubbelt så starkt

Biogas Research Center med säte vid Linköpings universitet, har fått fortsatt förtroende från såväl Energimyndigheten som från kommuner och företag. BRC får fortsatt finansiering med cirka 80 miljoner kronor de närmaste fyra åren.

Biogas Research Center, BRC, startades under 2012, då med en total budget på cirka 21 miljoner kronor under två år och utvärderades efter halva tiden på uppdrag av Energimyndigheten.

– Linköpings universitet har lyckats etablera en väl fungerande verksamhet med en tvärvetenskaplig inriktning och många engagerade aktörer. Kompetenscentrumet för biogasforskning är därför en bra bas för den fortsatta utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar. Särskilt glädjande är att nya industrisektorer kommer att involveras i centrumet såsom exempelvis skogsindustrin, säger Kalle Svensson på Energimyndigheten.

Myndigheten har beviljat 27,6 miljoner kronor fram till 2018. Tillsammans med insatser från Linköpings universitet, företag och kommuner ger det en total budget på runt 80 miljoner kronor fördelat på fyra år.

Forskningen inom BRC bedrivs med en unik bredd:
Vid Linköpings universitet är forskare från tre institutioner och sju avdelningar engagerade i genuint tvärvetenskapliga projekt där tekniker, samhällsvetare, ekonomer och mikrobiologer forskar sida vid sida och i mycket nära samarbete med de företag och organisationer som är engagerade i BRC. För närvarande har BRC 22 partners, se nedan.

Förutom Linköpings och Norrköpings kommuner satsar nu även Västervik pengar och engagemang i centrumet:
– Vi satsade tidigt på det biogasdrivna tåg som gick mellan Linköping och Västervik/Kalmar och såg det som en profilfråga, men har nu fått upp ögonen för hur mycket nytta vi har av biogas i omställningen mot hållbarhet i kommunen. Det handlar om allt ifrån avfallshantering, rening av havsvattnet och ett effektivare jordbruk till fossilfri kollektivtrafik och transporter. Vi tror att vi också har en del att bidra med till BRC, säger Bruno Nilsson, vd för Västerviks Biogas AB.

Åtta framgångsrika forskningsprojekt i etapp ett ska nu följas av sju större projekt.
– Hälften av dem kommer att handla om biogasprocesserna, hur vi ska få ut mer biogas i de befintliga systemen, och de övriga handlar om system- och samhällsstudier. Vi breddar även verksamheten till att inte bara studera biogasen som fordonsbränsle. En annan viktig applikation finns exempelvis för vattenrening inom pappers- och massaindustrin, säger Mats Eklund, professor i Industriell miljöteknik, vetenskaplig ledare och föreståndare för BRC.

Målet för BRC är tydligt:
– Tillsammans ska vi bidra till implementeringen av ett antal resurseffektiva biogaslösningar, säger Mats Eklund.

FAKTA
Engagerade i Biogas Research center: Avdelningarna för Industriell miljöteknik, Energisystem och Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningarna för Biologi och Molekylär bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi. Tema Miljöförändring och Tema Teknik och Social förändring, Tema-institutionen. Alla vid Linköpings universitet samt ett stort antal företag och flera kommuner.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera