Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2014

Bättre bilförare med nedsatt hörsel

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

– De skillnader som jag har sett i mina studier pekar entydigt på att bilförare med hörselnedsättning generellt är mer försiktiga än förare med normal hörsel, säger Birgitta Thorslund som står bakom doktorsavhandlingen.

Resultaten i hennes studier visar att förare med nedsatt hörsel inte på något sätt utgör en större riskgrupp i trafiken än andra förare. Därmed slår avhandlingen fast att det inte finns något behov av att justera hörselkraven när det gäller körkortsinnehav. Något som kanske annars inte hade varit helt orimligt att tänka sig utifrån det faktum att antalet äldre bilförare ökar kraftigt både i Sverige och övriga Europa. Forskning visar att omkring 20 till 30 procent av förare som är över 70 år har nedsatt hörsel.

Studier i både simulator och verklig trafik
Resultaten i Birgitta Thorslunds avhandling grundar sig på tre delstudier. En enkätstudie, en studie i körsimulator och en studie i verklig trafik. I samtliga studier har en grupp förare med normal hörsel jämförts med en grupp förare med nedsatt hörsel.

Simulatorstudien visade bland annat att förare med nedsatt hörsel sänker hastigheten mer än normalhörande när trafiksituationerna blir komplexa och kraven på föraren ökar.

Hörselnedsättning ger mer uppmärksamhet på omgivningen
I studien i verklig trafik användes bland annat en utrustning som mäter ögonrörelser. Här visade det sig att förare med hörselnedsättning oftare tittar i backspegeln och vid sidan av vägen än vad förare med normal hörsel gör.

Birgitta Thorslunds doktorsavhandling Effects of hearing loss on traffic safety and mobility är skriven vid Institutet för handikappvetenskap. Institutet är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Birgitta Thorslund arbetar på VTI och bedriver forskning främst inom området trafikmedicin.

Avhandlingen har i huvudsak finansierats av VTI men medel kommer även från det nationella kompetenscentrumet ViP – Virtual prototyping and assessment by simulation, fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers och stiftelsen Promobilia. Föreningen Östgöta Gille har även belönat Birgitta Thorslunds forskning med ett stipendium.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera