Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2014

Stor satsning för framtidens arkeologi

Linnéuniversitetet har beviljats 16,5 miljoner kronor i anslag av KK-stiftelsen för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi. Initialt kommer 7-11 doktorander att ingå i denna 6-åriga forskarskola som startar hösten 2015.

– Den planerade företagsforskarskolan är unik. Den leder till en ökad samverkan mellan näringslivet och humaniora och det är en strategiskt viktig fråga för oss, säger Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet.

I Sverige finns ett 40-tal kommersiella företag som gör arkeologiska utgrävningar, så kallad uppdragsarkeologi. När exempelvis Trafikverket planerar för en ny väg behöver sträckningen av den nya vägen, granskas och godkännas av Länsstyrelsen. En del av granskningen innefattar en arkeologisk utgrävning för att identifiera och dokumentera eventuella arkeologiska fynd och det görs av arkeologiföretagen. I företagsforskarskolan samarbetar Linnéuniversitetet med arkeologiföretag knutna till länsmuseerna i Kalmar, Uddevalla och Östersund.

– För akademin är denna satsning på uppdragsarkeologi mycket betydelsefull, säger Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och projektledare. Arkeologi genomförs i nutid. Vi forskar om andra tider, men vi måste även intressera oss för arkeologins betydelse för dagens samhälle och i vår samtid – och den betydelsen är stor. Den nya företagsforskarskolan ska stärka hela arkeologins förmåga att möta samhällets behov och utveckla nya användningsområden för arkeologin.

Beskedet är glädjande utifrån flera olika aspekter, bland annat ur internationell synpunkt.

– De beviljade anslagen ger inte bara svensk uppdragsarkeologi möjligheten att vara bland de bästa i Europa, utan Sverige kan också bli världsledande på att integrera den akademiska forskningen och uppdragsarkeologin, tillägger Kristian Kristiansen, professor i arkeologi och forskarskolans styrelseordförande.

Förenklat handlar arkeologi om tre delar; den grävande, den berättande arkeologin som kallas den publika och den akademiska forskningen inom området. Inom den publika arkeologin finns en medveten inriktning på berättandet och den är mer anpassad till mottagaren än den traditionella arkeologin där fokus ligger mer på grävandet och fynden i sig. Den nya företagsforskarskolan medför goda möjligheter att utveckla arkeologin, genom att integrera de tre delarna.

– Detta innebär en fantastisk möjlighet att sammanfläta grävande, berättande och akademisk arkeologi till en museiarkeologi och det stärker också ett redan gott samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum, säger Per Lekberg, chef för Museiarkeologi Sydost vid Kalmar läns museum.

FAKTA
Den totala budgeten för företagsforskarskolan är 42 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen bidrar med 16,5 miljoner kr. De involverade arkeologiföretagen står för 21 miljoner kronor och Linnéuniversitetet för 4,5 miljoner kronor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera