Artikel från Historiska museet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2014

Stenåldersfynd från Alvastra i ny databas

Historiska museet har fått 4,4 miljoner kronor för att skapa en digital databas som gör de unika arkeologiska fynden från Alvastra pålbyggnad tillgängliga för forskare över hela världen. Alvastra pålbyggnad i Östergötland är en av forntidens märkvärdigaste mötesplatser. De arkeologiska fynden visar att de två stora stenålderskulturerna i Nordeuropa – ”trattbägarkulturen” och den ”gropkeramiska kulturen” – möttes här. Det treåriga projektet ska vara klart i slutet av 2017.

– Det här är fantastiskt roligt, säger Jackie Taffinder projektledare på Historiska museet. Inte bara för oss på Historiska museet, det här materialet är efterfrågat av forskare från hela norra Europa. Vi har tiotusentals arkeologiska fynd och dokumentation som ritningar, fotografier och grävredogörelser från Alvastra. Nu blir materialet äntligen tillgängligt i en databas.

Pålbygganden är en mer än 5 000 år gammal boplats som ligger i Dagsmosse, nära Alvastra kloster i Östergötland. Stora delar av platsen har grävts ut av arkeologer i olika omgångar, 1909–1930 och 1976–1980. Utgrävningarna visade ett flertal golv av kraftiga björk- och furustammar. Golven vilade på pålar och mellan dem fanns rester av upprättstående pålar i form av en gles palissad. Boplatsen stod i förbindelse med fast mark genom en lång, smal spång. På platsen har arkeologer hittat stora mängder stenåldersföremål.

Det unika med föremålen, förutom att de är så väl bevarade, är att de vittnar om mötet mellan de två stora stenålderskulturerna i Nordeuropa, den så kallade ”trattbägarkulturen” och den ”gropkeramiska kulturen”. Trattbägarkulturen som fanns i västra Nordeuropa ända ner till dagens Spanien, bestod av bönder. Den gropkeramiska kulturen som fanns i öster, långt in i dagens Ryssland, bestod av jägare, samlare och fiskare. De här två stora och sinsemellan olika kulturerna möttes i Alvastra. Pålbygganden har tolkats som en plats för kollektiva ritualer och ceremonier.

– Vad som hände i Alvastra har blivit hett omdebatterat bland forskare genom åren, säger Jackie Taffinder. Vi har länge sagt att vi först var jägare och samlare och därefter blev vi bofasta bönder, men fynden säger något annat. De äldsta föremålen i Alvastra kommer från trattbägarkulturen som bestod av bönder och de yngre föremålen kommer från den gropkeramiska kulturen som bestod av jägare och samlare.

– Om några år kan vi få mer kunskap om livet på stenåldern och förhoppningsvis också nya teorier om vad som egentligen hände när människorna möttes i Alvastra, säger Jackie Taffinder.

FAKTA
Projektet är ett samarbete mellan Historiska museet och Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet. Pengarna till projektet Alvastra pålbyggnad, 4 363 000 kr, kommer från Riksbankens Jubileumsfond.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera