Tema

För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

11,5 miljoner har VINNOVA satsat genom utlysningen FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet.

De kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer som blivit beviljade medel får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter.

Några av projekten handlar om: ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården.

– Det behövs mer innovation inom offentligt finansierad verksamhet för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom välfärden och för att vi ska få ut mer för skattepengarna. Innovation som utvecklar verksamheten kan bidra både till höjd kvalitet för medborgarna och till lägre kostnader, säger Nina Widmark, ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

I denna omgång får 9 planeringsprojekt, 11 utvecklingsprojekt och 1 införandeprojekt stöd med sammanlagt 11,5 miljoner kronor.
Läs mer: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2014/141208-115-miljoner-till-innovation-i-offentligt-finansierad-verksamhet-/

För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

 lästid ~ 1 min