Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2014

Forskare vill stärka barnens psykiska hälsa

Allt fler tonåringar uppger att de har psykosomatiska besvär, enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten som publicerades idag. Bland 15-åriga flickor är andelen dubbelt så hög nu jämfört med för 20 år sedan. Forskare från Högskolan i Halmstad ingår i Folkhälsomyndighetens expertgrupp och driver även två tvärvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att stärka tonåringars psykiska hälsa.

Den psykosomatiska ohälsan bland ungdomar i Sverige ökar. Andelen elever med självrapporterade psykiska och somatiska besvär, till exempel huvudvärk och nedstämdhet, blir allt större. Det visar färska resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor som genomförs var fjärde år. Jens Nygren är docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad och medlem i det forskarteam som arbetar med undersökningen:

– Allt fler unga uppger att de har flera olika psykosomatiska symtom på ohälsa, såsom oro, magont, huvudvärk och sömnsvårigheter, ofta orsakade av stress i skolan. Ökningen är stor bland både pojkar och flickor i 13- och 15-årsåldern. Det är dock viktigt att poängtera att den psykiska hälsan över lag hos både flickor och pojkar i Sverige är god, sett över tid och i internationell jämförelse, berättar han.

Hjälpmedel för minskad skolstress testas 2015
Sedan 2012 har forskare vid Högskolan i Halmstad, med stöd av Halmstads kommun, arbetat med att ta fram olika insatser för att stärka ungas psykiska hälsa genom att hantera den stress som eleverna upplever kring skolarbetet.

– Det är ett mycket spännande arbete där vi tillsammans med ungdomar utvecklar flera digitala verktyg för planering, dialog och stöd. Vi kommer att testa dessa hjälpmedel på några skolor i Halmstad under 2015, säger Jens Nygren.

Ungdomsarbetslösheten oroar skolbarnen
Undersökningen Skolbarns hälsovanor visar att både stressen i skolan och oron över den höga ungdomsarbetslösheten är bidragande orsaker till den ökade psykiska ohälsan bland unga. För att bemöta barnens oro för framtiden arbetar forskargruppen vid Högskolan i Halmstad med ytterligare ett projekt: tillsammans med Falkenbergs och Åstorps kommun undersöker man ungas attityder och inställning till utbildning – både gymnasieutbildning och högre utbildning. Resultaten visar att många unga är stressade och frustrerade inför valet av utbildning. Detta hänger samman med en brist på kunskap om utbildningssystemet och vilka möjligheter olika utbildningar leder till på arbetsmarknaden. Forskningsprojektet syftar till att, tillsammans med eleverna, förbättra de två kommunernas studie- och yrkesvägledning.

Läs mer om de två forskningsprojekten vid Högskolan i Halmstad här.

Läs mer om undersökningen Skolbarns hälsa som publicerades av Folkhälsomyndigheten den 4 december 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera