Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2014

Grönt ljus för grön rehabilitering

Natur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än idag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från SLU i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering.

Sedan början av 2000-talet har det blivit vanligare med naturunderstödd rehabilitering av människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa. I denna behandlingsform varvas traditionella metoder såsom sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård. I Sverige har ett pionjärarbete inom "grön rehabilitering" gjorts vid SLU:s rehabiliteringsträdgård i Alnarp, och idag finns uppföljare på flera andra orter.

Eva Sahlin har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat Gröna Rehab – en permanent verksamhet inom Västra Götalandsregionen, drivet i Göteborgs botaniska trädgårds regi. Gröna Rehab har naturunderstödd rehabilitering för personer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, men också stresshanteringskurser för personer i riskzonen. Eva Sahlin har använt djupintervjuer för att ta reda på hur deltagare i dessa två verksamheter upplever, beskriver och värderar sin behandling och har följt deltagarna under 1,5 år genom frågeformulär bland annat om deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Den naturunderstödda rehabiliteringen hade lett till förbättringar i flera avseenden, till exempel när det gäller symtom på utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande. Ett annat positivt tecken var minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion. För personer i behov av rehabilitering visade det sig vara viktigt att inte påbörja denna för tidigt. Att få tid för vila under en första återhämtningsperiod i hemmet var viktigt.

Den naturunderstödda kursen i stresshantering hade också lett till förbättringar när det gäller symptom på utbrändhet. Många tyckte också att deras arbetsförmåga hade ökat och att de hade färre stressrelaterade hälsoproblem. Ett annat positivt tecken var en minskning av de långa sjukskrivningarna.

– Deltagarna i båda verksamheterna tillägnade sig strategier och verktyg som gör dem bättre på att hantera sin stress, och detta hade de stor nytta av även ett år efter att rehabiliteringen eller kursen var avslutad, säger Eva Sahlin.

I båda verksamheterna ingick avspänningsövningar både inomhus och utomhus, och de som genomfördes utomhus fick överlägset bäst betyg av flertalet av dem som intervjuades. Guidade naturvandringar gav deltagarna inspirerande kunskap om naturen och öppnade upp för existentiella reflektioner som var av betydelse i läkeprocessen. Naturvandringarna bidrog också till att deltagarna oftare sökte sig ut i naturen efter kursen och hade större glädje av sin egen trädgård.

– Att utnyttja trädgårdsaktiviteter och naturmiljöer i kurser och rehabilitering tycks ha positiva effekter på människor med stressrelaterade psykisk ohälsa, säger Eva Sahlin.

Hennes rekommendation är att det bör satsas mer på naturunderstödd rehabilitering än i dag, men inte som isolerade kortlivade projekt, utan snarare som ett permanent alternativ till andra modeller för rehabilitering och förebyggande vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

FAKTA
Doktorsarbetet har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen.

MSc Eva Sahlin från SLU:s institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi i Alnarp, försvarar sin doktorsavhandling To stress the importance of nature – Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related disorders. Tid: Fredagen den 5 december 2014, kl 10:00. Plats: Hernqvistaulan, SLU, Skara. Opponent: Professor Terry Hartig, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Eva Sahlin är förskollärare och montessorilärare, samt Fil. Mag. med psykologi som huvudämne.

Länk till avhandlingen (pdf) http://pub.epsilon.slu.se/11651/

SLU:s institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Institutet för stressmedicin http://www.vgregion.se/sv/Institutet-for-stressmedicin/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera