Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2014

Ökad öppenhet inom kinesisk politik kan ge oväntade effekter

Kombinationen av en allt mer intensifierad registrering av användaruppgifter på Internet och uppkomsten av dessa forum riskerar att stärka det odemokratiska styret i Kina.

Den kinesiska staten har under senare år experimenterat med initiativ för ökad öppenhet och medborgardeltagande i politiken. Detta har ibland skett i form av upprättandet av forum på Internet där medborgare erbjuds möjligheter att få inblick i och kommentera på lagförslag. Detta har beskrivits som en paradox av demokratiska innovationer i en odemokratisk kontext. I sin avhandling som läggs fram vid Linnéuniversitetet erbjuder statsvetaren Pontus Wallin ett nytt perspektiv på detta fenomen.

Genom att utföra en experimentstudie av ett statligt Internetforum visar Wallin att kinesiska medborgare ofta ställer sig tveksamma till deltagande. Intervjuer med deltagare visar också att de känner sig tvingade att delta på ett sätt som förvränger deras åsikter. Därmed bidrar inte dessa initiativ till information om medborgares genuina åsikter och preferenser. Snarare bidrar initiativen till att medborgare visar lojalitet gentemot staten och kommunistpartiet genom att delta i nationalistiska diskussioner. Wallin menar därför att dessa initiativ bidrar till vad han kallar för auktoritär kollaboration eller odemokratiskt samarbete.

Ett viktigt resultat av studien är att graden av auktoritär kollaboration bestäms av om medborgare tvingas registrera sin användaridentitet på nätet eller inte. Kombinationen av en allt mer intensifierad registrering av användaruppgifter på Internet och uppkomsten av dessa forum riskerar därför att stärka det odemokratiska styret i Kina.

FAKTA
Pontus Wallin kommer ursprungligen från Lund. Forskarstudierna har bedrivits under handledning av docent Per Strömblad, verksam vid Linnéuniversitetet, och docent Douglas Brommesson, verksam vid Lunds universitet.

Avhandlingen “Authoritarian collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China” behandlas vid ett offentligt försvar fredagen 5 december, klockan 13.15. Disputationen äger rum i sal Myrdal vid Linnéuniversitetet i Växjö. Fakultetsopponent är professor Jan Teorell, verksam vid Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera