Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2014

80 miljoner utlyses till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 80 miljoner kronor utlyses.

Hur får man fram världsledande och innovativ forskning? Eller annan kunskap som samhället behöver? Alla är överens om att sådan kunskap behövs, ändå saknas den. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen.

Trots en stor enighet kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Effekter av tidigare beslut studeras alltför sällan och tyckande ersätter ofta analyser. För att öka kunskapen om vilka aspekter som påverkar samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning utlyser Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet gemensamt 80 miljoner kronor till forskningsprogrammet: Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang.

– Programmet ska ge kvalificerad kunskap om forskningens och den högre utbildningens roll och organisering i Sverige och internationellt, säger Britta Lövgren, forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond, som varit med och utarbetat programmet.

En internationell referensgrupp bestående av forskare och praktiker knyts till programmet samt en koordinator som svarar för gemensamma slutsatser. Programmet beräknas pågå i 10 år och omfattar samtliga ämnen, dessutom välkomnas även internationella forskargrupper att söka medel.

– Vi välkomnar forskning om såväl forskning som utbildning, liksom forskning om vetenskaplig verksamhet vid myndigheter och företag. Och vi kommer att se till att den forskning som finansieras får nödvändig bredd, säger Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet.

Läs hela utlysningen på www.rj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera