Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2014

Aktivitetsarmband kan bidra till färre fallolyckor

Fallolyckor kostar samhället 24 miljarder per år i Sverige. Det är den olyckstyp som leder till flest dödsfall varje år. Aktivitetsarmbandet, som utsågs till årets julklapp 2014, kan via ett forskningsprojekt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, komma att spela en viktig roll till att olyckorna minskar.

VINNOVA har beviljat pengar till ett forskningsprojekt inom SP-koncernen med syfte att hitta lösningar på ett växande problem. Data som samlas in med hjälp av rörelsesensorer ska hitta och mäta de indikatorer som till exempel anger den äldres balansförmåga och användas för att anpassa bland annat fysisk aktivitet inom balans och styrketräning. Genom att använda sig av exempelvis armband som mäter kroppens rörelser i olika ledder får man bland annat reda på personens förmåga att stå stabilt. Där kan årets julklapp, som är ett så kallat aktivitetsarmband, spela en viktig roll.

– Vi hoppas i förlängningen att den data som sensorerna i armbandet genererar, ska kunna användas tillsammans med modern kommunikationsteknik och ge brukaren råd om näringsintag eller användas inom vården för att ge fysioterapeuterna löpande koll på patientens status, berättar Monika Lydin, projektledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och fortsätter.

– Inom äldreomsorgen kan informationen användas preventivt för att få reda på vilka brukare som utgör en riskgrupp vad gäller fallolyckor och se till att till exempel boenden möbleras på ett bra sätt eller att läkarna har information som gör att man kan undvika viss medicinering.

– Jag är själv uppkopplad med ett armband dygnet runt sedan 1,5 år tillbaka, säger Monika Lydin.

FAKTA
1600 personer omkommer varje år som en följd av fallolyckor. Varje höftfraktur, som är den vanligaste skadan hos äldre, kostar samhället cirka 400 000 kronor – bara det första året.

VINNOVA har beviljat 500.000 SEK till projektet som initialt löper från 2015-01-15 till 2015-08-20. Projektpartners är INFONOMY AB, Regions Skåne CRC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (mätteknik) samt Kommunförbundet Skåne.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera